Dagsenter ved Baldersheim helsetun

Dagsenteret ved Baldersheim helsetun er eit sosialt aktivitetstilbod for eldre og funksjonshemma. Du finn oss på Baldersheim.

Kven er tilbodet for?

Dagsenteret er for eldre og funksjonshemma som bur heime.

Tilbod

  • Turgåing
  • Formingsaktivitetar
  • Song
  • Trim
  • Bingo
  • Avislesing

Vi samlar oss rundt bordet til hyggelege måltid med næringsrik mat. Du får tilbod om frukost, middag og eit mellommåltid med frukt.

Tilbodet blir tilpassa den enkelte.

Vi hentar deg og køyrer deg heim med minibuss.

Opningstid

Måndag og onsdag kl. 10-15

Slik søkjer du

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.