Søk tilskot til kultur

Bjørnafjorden kommune har ulike tilskotsordningar for å stimulera til eit aktivt kunst- og kulturliv. Lag, organisasjonar eller enkeltutøvarar innan kunst, kultur, idrett og friluftsliv kan søka tilskot frå ordningane ovanfor.

Korleis søka?

Du fyller ut eit elektronisk søknadsskjema. Alle lag og organisasjonar som vil søke tilskot til kultur i Bjørnafjorden kommune må ha arrangørside aktivitetsportalen Friskus.

Her finn du oversikt over alle søknadsskjema (under overskrifta Kultur)
Vedlegg og nødvendig dokumentasjon må lastast opp saman med søknaden. Du bør difor ha vedlegg og dokumentasjon lagra på PC-en din før du går i gang med å søka.

Frist for å søka

Frist for å søka kulturmidlar er 1. mars kvart år.  

 

 

Artikkelliste

Kontakt

Grete Byrkjeland
Rådgjevar
Telefon: 94853607
Mobil: 94853607
Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 47277146