Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
 

Søk tilskot til kultur

Bjørnafjorden kommune har ulike tilskotsordningar for å stimulera til eit aktivt kunst- og kulturliv. Lag, organisasjonar eller enkeltutøvarar innan kunst, kultur, idrett og friluftsliv kan søka tilskot frå ordningane ovanfor.

Korleis søka?

Du fyller ut eit elektronisk søknadsskjema.

Her finn du oversikt over alle søknadsskjema (under kultur)
Vedlegg og nødvendig dokumentasjon må lastast opp saman med søknaden. Du bør difor ha vedlegg og dokumentasjon lagra på PC-en din før du går i gang med å søka.

Frist for å søka

Frist for å søka kulturmidlar er 1. mars kvart år.  

 

Til toppen