Friluftsområde og badeplassar

Friluftslivet i Bjørnafjorden er mangfaldig og byr på perler ved både sjø, elv, skog og fjell. Det finst mange tilrettelagde friluftsområde, flotte turar og badeplassar i kommunen vår.
Dei fleste blir forvalta av 
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), som er eit interkommunalt samarbeidsorgan for 12 kommunar i bergensregionen: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Alver, Samnanger, Tysnes, Øygarden, Vaksdal, Kvam og Osterøy. 

Badeplassar

Fusa-sida av fjorden:

 • Hagafjøra i Eikelandsosen: Lun badefjøre, tilrettelagt for rørslehemma med baderampe og handicaptilpassa toalett.
 • Peraneset/Fusaneset på Fusa: Allsidig friluftsområde og badeplass ved sjøen, ved den gamle ferjekaia på Fusa.
 • Skjelavikjo i Strandvik: Populær badeplass med badefjøre, svaberg, grasmark og stupebrett.
 • Steinavika på Baldersheim
 • Tretteskjæret i Lygrepollen
 • Vinnesholmen på Vinnes

Os-sida av fjorden:

 • Ervikane: Eitt av dei finaste friluftsområda i heile bergensregionen. Tur, båtliv, bading. Barnevenleg.
 • Askvikvågen: Lita badevik.
 • Oksabåsen: Populær uthamn med kai. Badefjære, turliv, telting.
 • Vetlaneset: Fint nes med barnevenleg badefjære.
 • Ullsund: Lang strandline, god hamn for småbåtar og fine badeviker. Populært blant padlarar.
 • Skeistøa: Lun badevik med sandstrand.
 • Halhjemsøy: Fin bade- og solplass. Tilkomst med eigen båt.
 • Kalneset: Populært bade- og friluftsområde. Barnevenleg. Tilkomst med eigen båt eller kajakk.
 • Kuskjeret: Fine svaberg og god badefjære for barn.
 • Ramsholmen: Tilrettelagt for rullestolbrukarar. Brygger for lett tilkomst, turvegar, overbygd grillplass. 
 • Langesundet: Strandområde med fine badefjærer. Barnevenleg.
 • Sperrevik: Liten badeplass med sti frå hovudvegen/parkeringsplass.
 • Søvikvågen: Populær og barnevenleg badeplass.
 • Stokkavika: God badefjære ved skogområde.
 • Lysøya: Eventyrleg friluftsområde med gode stiar, variert natur, fine badeplassar og Ole Bull sin villa. 
 • Smievågen/Moldaneset: Badefjære og turveg med lett tilkomst til svaberg og fiskeplassar.
 • Mobergsvikjo: Stort, populært og barnevenleg område med badestrand og bålplass i Os sentrum . Ligg like ved Oseana kunst- og kultursenter med kafé og kunstutstilling.
 • Skorpo: Naturskjønne svaberg og badeviker. God og populær hamn.
 • Sigurdsvika: Fin sandstrand ved Ulvenvatnet.

I dette kartet på bof.no kan du sjå plassar å bade, leike, padle, fiske, sykle, dykke, klatre, gå på tur og grille og fyre bål. Du kan òg finne anbefalte teltplassar, opne hytter og utleigehytter.
Kartet viser heile BOF sitt ansvarsområde, men du kan zoome inn og avgrense kartutsnittet til det området du er interessert i.

Ut på tur

På ut.no finn du gode forslag til ulike typar turar av ulik lengde og vanskegrad. Bjørnafjorden kommune har òg to flotte dagsturhytter: Borgabuo og Vetlevardhytto 

Både vegen fram og utsikta frå hyttene er vel verd turen.  

Allemannsretten

Alle har rett til å ferdast og opphalda seg i utmarka i Noreg. Allemannsretten er eit gratis fellesgode og ein del av vår kulturarv. Han gir deg rett til å bruka utmarka, uavhengig av kven som er grunneigar. 
Les meir om allemannsretten hos Miljødirektoratet.

Kontakt

Tom Leonsen
Rådgjevar
Telefon: 45452296
Mobil: 45452296