Slik skriv vi ord vi brukar ofte

Mange ord har valfrie former. Då anbefaler vi at du brukar desse formene:

 • Allmenn, framfor ålmen
 • Fleire barn, framfor fleire born 
 • Behandle, framfor handsame
 • Behov, framfor trong
 • Kvar enkelt, framfor kvar einskild
 • Forarbeid, framfor førearbeid
 • Fordel, framfor føremon
 • Først, framfor fyrst (ønske, framfor ynske osb.)
 • Gi - gir - gav - har gitt framfor gje - gjev - gav - har gjeve
 • Hos framfor hjå
 • Høgde framfor høgd
 • Komme - kjem - kom - komme framfor kome - kjem - kom - kome
 • Lønn framfor løn
 • Medlemmer framfor medlemer
 • Moden framfor mogen
 • Nødvendig framfor naudsynt
 • Nøkkel framfor nykel
 • Saksbehandlar, ikkje sakshandsamar. Politisk behandling, ikkje politisk handsaming.
 • Sommar, framfor sumar
 • Spennande framfor spanande
 • Stemme, stemmerrett, framfor røyst/-e, røysterett
 • Søndag framfor sundag
 • Ta - tar - tok - har tatt framfor ta - tek - tok - har teke
 • Tilby – tilbyr – tilbydde – har tilbydd framfor tilby – tilbyr – tilbaud – tilbode
 • Unntak framfor unnatak
 • Utbytte framfor utbyte
 • Venn, vennleg framfor ven, venleg
 • Verken eller framfor korkje eller
 • Vi framfor me
 • Villig framfor viljug
 • Å ønskje framfor å ynske

Tilbake til hovudsida