Administrativ leiing i Bjørnafjorden kommune

  

Kommunedirektøren og kommunalsjefane saman med HR-sjef og økonomisjef utgjer kommunen si øvste administrative leiing, og har totalansvar for heile organisasjonen. Kommunalsjefane har kommunedirektøren sine fullmakter innan sine tenesteområde. 

Sjå organisasjonskart

Kommunedirektør 

Arild McClellan Steine
Tlf. 988 80 485
Send e-post

Oppvekst

Kommunalsjef Line Rye
Tlf. 406 24 411
Send e-post

Helse og velferd

Kommunalsjef Monica Totland Melvold
Tlf. 930 06 821
Send e-post

Samfunnsutvikling

Kommunalsjef Runar Lunde
Tlf. 472 90 854
Send e-post

Økonomi

Økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas
Tlf. 930 87 389
Send e-post

HR

HR-sjef Ingrid Askvik
Tlf. 93 26 14 93
Send e-post

 

Administrativt organisasjonskart finn du her