Ruskonsulent

Ruskonsulenten i Bjørnafjorden kommune er eit tilbod til deg som har, eller kjenner nokon som har, eit problem med rus eller annan avhengigheit. Tilbodet er gratis og du treng ikkje tilvising.

Ruskonsulenten tilbyr

  • Støttesamtale med deg og/eller pårørande
  • Råd og rettleiing
  • Kartlegging
  • Tilvising til behandling
  • Fagleg rettleiing 

 

Kven kan ta kontakt?

Du kan ta kontakt om du sjølv eller ein av dine nære har utfordringar knytt til rus eller avhengigheit.

Slik tar du kontakt

Ta kontakt på telefon eller e-post. Ruskonsulenten er her for å hjelpe deg.

Kontakt

Carl-André Dahl
Ruskonsulent
Mobil: 948 42 068
Til toppen