Varafjell avlastingssenter

Varafjell avlastingssenter er eit tilbod for barn og unge under 18 år med nedsett funksjonsevne. Vi har 10 plassar for barn og unge med samansette funksjonshemmingar. Senteret har sju soverom og tre leilegheiter.

Varafjell avlastingssenter ligg i Industrivegen 88 og 90.

Kva kan vi tilby?

  • Heilår og deltid avlastning
  • Avlastingstilbod og bustad for personar med nedsett funksjonsevne under 18 år - eit kommunalt tilrettelagt heildøgns omsorgstilbod.

Les meir i denne brosjyren frå Varafjell avlastningssenter. (PDF, 380 kB)

Kven kan søke om opphald på Varafjell avlastingssenter?

Personar under 18 år med nedsett funksjonsevne. Føresette må sende søknaden.

Slik søkjer du

Kva kostar tilbodet?