Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Varafjell avlastingssenter

Varafjell avlastingssenter er eit tilbod for barn og unge under 18 år med nedsett funksjonsevne. Vi har 10 plassar for barn og unge med samansette funksjonshemmingar. Senteret har sju soverom og tre leilegheiter.

Varafjell avlastingssenter ligg i Industrivegen 88 og 90.

  Kva kan vi tilby?

  • Heilår og deltid avlastning
  • Avlastingstilbod og bustad for personar med nedsett funksjonsevne under 18 år - eit kommunalt tilrettelagt heildøgns omsorgstilbod.

  Les meir i denne brosjyren frå Varafjell avlastningssenter. (PDF, 380 kB)

  Kven kan søke om opphald på Varafjell avlastingssenter?

  Personar under 18 år med nedsett funksjonsevne. Føresette må sende søknaden.

  Slik søkjer du

  • Fyll ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester
  • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Bjørnafjorden kommune, avdeling for forvaltning og koordinering, postboks 24, 5649 Eikelandsosen. Du kan også levere søknadsskjema i Kommunetorget på rådhuset.

  Kva kostar tilbodet?

   

  Kontakt

  Nina Yvonne Matre
  Til toppen