Meld frå om arrangement, fakkeltog eller overnatting i ikkje-godkjent lokale

Overnatting i lokale som ikkje er godkjend som overnattingsstad

Planlegg du overnatting i eit lokale som ikkje er godkjend som overnattingsstad, til dømes ein barnehage eller skule, må du melde frå til oss i god tid. Ansvarleg person må setje seg inn branninstruksen i det aktuelle bygget.

Send melding om overnatting i ikkje-godkjent lokale

Arrangement

Planlegg du eit arrangement i eit bygg eller område som ikkje normalt blir brukt til slike hendingar, må du melde frå til oss i god tid. Ansvarleg person må setje seg inn branninstruksen i det aktuelle bygget.

Send melding om arrangement

Fakkeltog

Planlegg du å arrangere fakkeltog eller anna markering med faklar, må du melde frå til oss i god tid.

Send melding om fakkeltog