Idrettsanlegg i Bjørnafjorden kommune

Denne sida er under oppdatering!

Her finn du førebels ei oversikt over større idrettsanlegg i gamle Os kommune. Oversikt over idrettsanlegg på Fusa-sida av fjorden kjem etter kvart.

Idrettsanlegg på Os-sida av fjorden:

Osbadet: Svømme- og badeanlegg

Os idrettshall: Fleirbrukshall

Nore Neset Aktivitetshus: Fleirbrukshall

Os idrettspark: To kunstgrasbanar, ein grasbane og friidrettsanlegg

Nore Neset idrettsanlegg: Kunstgrasbane og idrettsplass

Søfteland idrettsplass: Idrettsanlegg og kunstgrasbane

Lysekloster idrettsanlegg: Kunstgrasbane

Os skytesenter: Komplett skytebaneanlegg

Søre Neset idrettsplass: Kunstgrasbane

Søre Øyane idrettsplass: Aktivitetsanlegg og kunstgrasbane

Lysefjorden Ride- og køyreklubb: Ride- og køyrebane

Roanlegg i Sigurdsvikjo, Ulvenvatnet

Crossløype for MC og MX

Idrettsanlegg på Fusa-sida av fjorden:

Fjorden Arena: Idrettshall, klatrehall og styrkerom

Bygdastølen ski- og tursenter, Hålandsdalen - skiskyttaranlegg, langrennsløyper og fjellturområde sommar og vinter

Fusa symjehall: Brakabygda 39, 5640 Eikelandsosen. Ope tysdag og torsdag kl. 17-21.30, laurdag kl. 12-15

Framo Aktiv: Svømmehall og treningssenter

Kontakt

Tom Leonsen
Rådgjevar
Telefon: 45452296
Mobil: 45452296