Øvreeide gard

Inn på Tunet, Øvreeide gard

Hegglandsdalsvegen 499, 5211 Os

Dagsenter med tilbod til menneske med kognitiv svikt. Ope alle vekedagar.

Inn på Tunet har som formål å bidra til at brukar, gjennom deltaking i kvardagslivet på garden, får positive opplevingar som gir meistringskjensle og utvikling.