Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til deg mellom 13 og 23 år. Her kan du snakke med helsesjukepleiar og lege.
Vi kan gi råd, rettleiing og tilby undersøking om det trengs. Vi kan vise deg vidare til andre hjelpetenester og spesialistar, dersom det er behov for det. 
Alle vi som jobbar på helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Her finn du oss

Helsestasjon for ungdom Osøyro

 • Du finn oss i Ung Arena i Os Aktiv-bygget, Oshaugen 2, 5200 Os (ved Os ungdomsskule)
 • Opningstid: onsdag kl. 14.30 - 16.30. Helsestasjon for ungdom er stengt i skuleferiar
  Vi håpar at vi i 2024 er klare til å halde ope to dagar i veka. 
 • Du treng ikkje timebestilling
 • Du kan òg ringe eller sende melding til helsesjukepleiar Annika på telefon 957 85 736 eller Tonje på telefon 469 37 521

Helsestasjon for ungdom Eikelandsosen

 • Du finn oss på Eikelandsosen helsestasjon, Fjord'n Senter, 2. etasje over legevakta
 • Opningstid: tysdag kl. 14.30-16.00
 • Du treng ikkje timebestilling
 • Kontakt oss gjerne: Tonje på telefon 469 37 521 eller Susanne på telefon 979 65 039
Aktuelle tema å ta opp på helsestasjon for ungdom
 • Vanskeleg livssituasjon
 • Mistrivsel og psykiske problem
 • Spiseforstyrringar
 • Rusproblem/røykeslutt
 • Mobbing
 • Sjølvmordstankar
 • Helseopplysning, t.d. kropp, utvikling, fysisk aktivitet, kosthald
 • Prevensjon, seksualitet og samliv
 • Seksuell legning
 • Kjønnssjukdomar
 • Seksuelle overgrep og vald
 • Tvangsekteskap og kjønnslemlesting
Andre tilbod
 • Gratis kondomar
 • Test av kjønnssjukdomar
 • Resept på p-piller
 • Gratis graviditetstest
 • Resept på p-stav
 • Innsetting og fjerning av p-stav
Nyttige telefonnummer
 • Legevakta: 116 117
 • Medisinsk nødnummer: 113
 • Røde kors kontakttelefon for barn og unge: 800 33 321
 • Kirkens SOS krisetelefon: 815 33 300
 • Telefonen for seksuell helse: 810 02 244
 • Ungdomstelefonen (skeiv ungdom): 400 00 777