Førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme

Francisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme er ei viktig samfunnsoppgåve som går på tvers av samfunnssektorar og fagområde.

Er du bekymra? Det kan vere nyttig å rådføre seg med fagpersonar, både i samband med jobb og som privatperson.

Nasjonal rettleiar

Det er utarbeidd ein nasjonal rettleiar for førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme. Rettleiaren gir nyttig informasjon og praktiske verktøy når det gjeld temaet, og kan brukast som eit oppslagsverk om ein kjem i ein vanskeleg situasjon eller samtale.

Gå til rettleiaren

Lokale kontaktpersonar/-telefonar

Du kan drøfte saker anonymt med ulike lokale fagpersonar. Du kan også melde inn bekymring, om det er nødvendig.

Politikontakt Bjørnafjorden politistasjon: Anne Lyssand. Tlf. 48 86 64 87 (dagtid). anne.Lyssand@politiet.no

Politikontakt Fusa politistasjon: Anders Opsal. Tlf: 99 60 80 58 (dagtid) . anders.opsal@politiet.no

Radikaliseringskontakt Vest politidistrikt: Pål Tore Haga. Tlf: 40 55 53 18 (dagtid) pal.tore.haga@politiet.no

SLT-koordinator i Bjørnafjorden kommune: Elin Tuft. Tlf 90 81 04 95 (dagtid). eltu@bjornafjorden.kommune.no

RVTS, spesialkonsulent: Elisabeth Harnes. Tlf. 90 69 75 25 (dagtid) elisabeth.harnes@helse-bergen.no

Akutte situasjonar: 02800/112. Heile døgnet.