Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Demenskoordinator

Demenskoordinator er ein sentral pådrivar for god demensomsorg i kommunen og organiserer ei rekke tilbod.

Kven er tilbodet for?

  • Personar med demenssjukdom og deira pårørande
  • Tilsette i kommunen

Kva kan demenskoordinatoren hjelpe med?

Demenskoordinatoren har spesiell kompetanse på demenssjukdom, og kan gi informasjon og rettleiing til personar med demenssjukdom, deira pårørande og tilsette i  kommunen. Ho kan òg informere om kommunen sine tenester og tilbod, og hjelpe til med å fylle ut søknader.

Demenskoordinator samarbeider tett med demensforeininga i Os.

Slik går du fram

Tilbodet er frivillig.
Du kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post.
Du treng ingen søknad eller tilvising.

Pris

Tilbodet er gratis.

Til toppen