Kontakt Bjørnafjorden brann og redning

Vakttelefon heile døgnet: 915 68 590

Ved brann, ring 110

Bjørnafjorden kommune har tre brannstasjonar:

  • Os hovudbrannstasjon, beredskapssenteret i Mobergsbakken 111 i Os
  • Eikelandsosen brannstasjon, Eikelandsheiane 2
  • Venjaneset brannstasjon, som vi driv i samarbeid med FRAMO, og som ligg inne på FRAMO sitt anlegg i Venjanesvegen 217 på Fusa

Kontakt leiing Brann og redning

Spørsmål om brannsikkerheit i næringsbygg

Kontakt:

Spørsmål om brannsikkerheit i privatbustad (feiing, førebygging)

Kontakt:

Søk eller meld frå om eldstad og skorstein

Kontakt:

Informasjon om oljetank

Kontakt:

Spørsmål om gebyr

Kontakt:

Spørsmål om fyrverkeri

Kontakt:

Vi svarar telefonen kl. 8-15. Dersom du ringer utanom arbeidstid, kan du legge igjen ein beskjed og vi vil ta kontakt.