Bli tilsynsperson i barnevernet

Å vere tilsynsperson betyr at du skal vere barnet/ungdomen sin tillitsperson, og kontrollere at barn som bur i fosterheim eller beredskapsheim har det bra.

Ein tilsynsperson besøker barnet/ungdomen minimum 4 gonger i året, og skal skrive rapport etter kvart tilsyn. Tilsynspersonen blir lønna etter faste satsar og får dekt utgifter til køyring til og frå tilsynet.

Les Bufdir sin rettleiar for tilsyn med barn i fosterheim.

Er du interessert? Ta kontakt med Bjørg Eide på telefon 916 72 909 / 56 57 51 03