Kjøp av kunstgjødsel

For å kunne kjøpe gjødsel med meir enn 16% nitrogeninnhold må du ha ei stadfesting på at du er godkjent bruker.

Regler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir kun følgande brukarar rett til å kjøpe gjødsel med høgt nitrogeninnhold:

Profesjonelle brukarar som nytter ammoniumnitrat til sprengningsformål og som har løyve til å handtere eksplosiver.

Jordbrukarar til bruk ved jordbruksnæring, enten på heiltid eller deltid.

Personer med yrkesvirksomhet innan hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehald av parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller liknande aktivitetar.

Det er forbudt å omsette gjødsel med 16% nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som er nevnt ovenfor. 

Søk her om attest for kjøp av kunstgjødsel

Kontakt

Karianne Agathe Tveitnes
Rådgjevar
Telefon: 56580140
Mobil: 45632100
Øystein Svalheim
Rådgjevar
Telefon: 56580140
Mobil: 95884074
Til toppen