Musikkglede og fellesskap

Velkommen til musikkglede og fellesskap! 
Ein sosial møteplass der du kan bruke stemma og spele på mange strenger. 

Dette er eit lågterskeltilbod for personar med nedsett funksjonsevne. 
Det er lett å delta, inga påmelding - berre kom!

Ein tysdag i månaden samlast vi på Kuhnletunet dagsenter, og ein onsdag i månaden er vi i Fritidsklubben på biblioteket i Eikelandsosen.

Musikalsk leiar er Merethe Hovden.

Sjå datoar og program for Musikkglede og fellesskap 2024 (PDF, 131 kB)