Publisert 23.05.2022

 Bilete synar endringa.

 • Endring av reguleringsplan for Skåtaklubben Ytre
 • Merknadsfrist: 15.06.2022
 • Arkivsak: 22/3577 
Publisert 19.05.2022
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Amundsneset 30/150 og 30/255
 • Merknadsfrist: 01.07.2022
 • Arkivsak: 20/16534 
Publisert 12.05.2022

Vegnorm for Bjørnafjorden kommune er ute på høyring. Alle som ønskjer kan lese norma og komme med innspel og merknader.

Publisert 10.05.2022
 • Høyringsfrist: 31. mai, 2022
 • Send ditt innspel til post@bjornafjorden.kommune.no
 • Merk høyringsinnspelet med saksnummer 22/1188
Publisert 06.05.2022

  

 • Vedtak om endring av reguleringsplan for Nymark
 • Klagefrist: 27.05.2022
 • Arkivsak 21/6151
Publisert 05.05.2022
 • Høyringsfrist: 31.05.2022
 • Send ditt høyringsinnspel til: post@bjornafjorden.kommune.no
 • Merk høyringsinnspelet med: Arkivsak 22/2696

 

Publisert 05.05.2022
Os gjestehamn

Bjørnafjorden kommune søkjer verksemd, lag eller organisasjon som kan drifte rolla som Turist- og hamnevert i Os sommaren 2022 og 2023. Oppdraget vert godtgjort med kr. 100 000,- per sesong, tilsvarande skuleferien 17. juni til 15. august 2022.

Publisert 04.05.2022
 •  Oppstart av planarbeid for Aldalen, akvakulturområde
 • Merknadsfrist: 17.06.2022
 • Arkivsak: 22/1906
Publisert 04.05.2022

Kommunestyret gjorde 23. september 2021 vedtak om forskrift om godtgjersle for folkevalde i Bjørnafjorden kommune. Ombodsutvalet har justert forskrifta, som no blir lagt ut på høyring.

Publisert 04.05.2022

Etter vedtak i Bjørnafjorden formannskap den 28. april 2022 blir Skulebruksplan 2022-2034 med vedlegg sendt ut på høyring. 
Høyringsfrist er 15. juni.

Til toppen