Publisert 09.04.2021

Kommunestyret gjorde 15. september 2020 vedtak om godtgjerslereglement for folkevalde i Bjørnafjorden kommune. Den nye kommunelova krev at godtgjerslereglementet blir utforma som ei forskrift.

Publisert 16.03.2021

Korleis vil vi at Bjørnafjorden kommune skal utvikle seg i framtida? Samfunnsdelen er eit viktig styringsdokument, og omhandlar både lokalsamfunnet og dei kommunale tenestene.

  Publisert 01.03.2021
  • Endring av reguleringsplan, Hamnevegen - Lientomta 
  • Merknadsfrist: 17.03.2021
  • Arkivsak: 21/716
  Publisert 26.02.2021
  • Vedteken detaljregulering for Ytre Moberg, Kuvågvegen 5
  • Frist for å klage: 19.03.2021
  • Arkivsak: 20/2541
  Publisert 26.02.2021
  • Vedteken detaljregulering for Borgavegen
  • Frist for å klage: 19.03.2021
  • Arkivsak: 19/10175
  Publisert 17.02.2021

  Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok nye betalingssatsar, avgifter og gebyr for Bjørnafjorden kommune 15. desember 2020.

  Sjå oversikt over betalingssatsar, avgifter og gebyr for Bjørnafjorden kommune 2021
  Det er endringar i gebyret for avløp og slamtømming. Difor har vi sendt deg og alle andre innbyggarar i Bjørnafjorden kommune med privat avløpsanlegg ein SMS med varsel om dette.

  Publisert 15.02.2021
  • Oppstart av planarbeid for Amundsneset
  • Merknadsfrist: 16.03.2021
  • Arkivsak: 20/16534
  Publisert 15.02.2021
  • Varsel om endring etter forenkla prosess 
  • Merknadsfrist: 15.02.2021 
  • Arkivsak: 21/408
  Publisert 12.02.2021

  Åsane Byggmesterforretning AS skal i samarbeid med Bjørnafjorden kommune bygge eit nytt parkeringsanlegg på Giskavollen. Det nye parkeringsanlegget vil bli plassert der grusbanen ligg i dag.
  Anlegget vil bli bygd delvis under bakken, og oppå dekket vil det bli laga ein kunstgrasbane for ballspel. Parkeringshuset er planlagt ferdig hausten 2021.

  Publisert 04.02.2021
  • Offentleg ettersyn: Bolaks AS søknad om auke i MTB ved lokalitet Lyngneset
  • Merknadsfrist: 05.03.2021
  • Arkivsak: 21/592 
  Til toppen