Publisert 15.10.2020
 • Kunngjering av vedteken plan for Holdhus, 148/1
 • Frist for å klage: 06.11.20
 • Arkivsak: 20/3022
Publisert 29.09.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Solstrandstykket 
 • Merknadsfrist: 10.11.2020
 • Arkivsak: 20/2573
Publisert 29.09.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Klokkargarden - Grinda 
 • Merknadsfrist: 10.11.2020
 • Arkivsak: 20/700
Publisert 25.09.2020
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Borgavegen 
 • Merknadsfrist: 06.11.2020
 • Arkivsak: 19/10175
Publisert 21.09.2020

Bjørnafjorden ungdomsråd ønskjer å få fram kva som er dei viktige sakene for ungdom i Bjørnafjorden. Då treng dei hjelp og innspel frå ungdomsmiljøet og elevråda. Forslag til handlingsplan er no lagt ut på høyring.

Publisert 16.09.2020
 • Oppstart av arbeid med Statleg reguleringsplan for ny E39 Stord - Os (Hordfast)
 • Merknadsfrist: 30.10.2020
 • Arkivsak: 19/10170
Publisert 04.09.2020
 • Offentleg ettersyn av utbyggingsavtale for Halhjemsmarka 3, felt B2
 • Merknadsfrist: 06.11.2020
 • Arkivsak: 20/14903
Publisert 03.09.2020

AS Bolaks har søkt om løyve til arealendring i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 33337 Lyngsnes i Bjørnafjorden kommune. Høyringsfrist: 01.10.2020.

 

Publisert 27.08.2020

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av reguleringsplan for Djupedalen, Haugland er vedteken.

Publisert 27.08.2020

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12 har kommunestyret i Bjørnafjorden godkjend detaljregulering for Fv.121 ved Søre Fusa skule på Baldersheim, 16.06.2020.  

 

Til toppen