Bestill time for tredje dose koronavaksine no - men berre dersom det har gått lang nok tid sidan andre dose

Klikk her for å bestille time til massevaksinasjon i Oshallen og Fjord'n senter kvar onsdag

 • 65 år og over: Minimum fem månader etter andre dose.
 • 18-64 år: Minimum seks månader etter andre dose.

Du kan òg bestille time ved å ringe 913 58 649
 

Publisert 02.12.2021

Bjørnafjorden kommune si innstilling til budsjettet for 2022 og økonomiplanen 2022 – 2025 inkl. gebyr- og prisliste for 2022 er lagt ut til offentleg ettersyn. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 16. desember 2021. Det blei presentert to budsjettframlegg i formannskapet 2. desember. 

Budsjettframlegget til Ap, Sp, og Krf fekk fleirtal med fem røyster, og går som innstilling frå formannskapet til kommunestyret.    

Publisert 22.11.2021

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søkje om tilskot frå Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Søknadsfrist er 17. desember 2021.

 

Publisert 19.11.2021

Heimel: Fastsett av kommuneoverlegen, i samarbeid med kommunedirektøren i Bjørnafjorden kommune 19. november 2021 med heimel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsame sjukdommar § 4-1 og krisefullmakta i overordna beredskapsplan for Bjørnafjorden kommune kap. 3, pkt. 4.

Publisert 18.11.2021

Framlegget til barnehage- og skulerute for grunnskulen i Bjørnafjorden kommune skuleåret 2022–2023 er klart, og blir med dette sendt ut på høyring.

Publisert 05.11.2021
 • Vedtak om endring for Halhjemsmarka III, felt B2
 • Klagefrist: 26.11.2021
 • Arkivsak 21/4208
Publisert 28.10.2021

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 blir med dette ny kommunedelplan for trafikksikring for Bjørnafjorden kommune lagt ut til offentleg ettersyn, jf. vedtak i utval for plan, bygg og miljø 19.10.2021, sak 102/2021.

 

 

Publisert 08.10.2021
 • Vedtak om endring for Hegglandsdalsvegen
 • Klagefrist: 29.10.2021
 • Arkivsak: 21/5488
Publisert 01.10.2021
 • Vedteken detaljregulering for Drangsneset, 21/3
 • Frist for å klage: 18.10.2021
 • Arkivsak: 20/4532
Til toppen