Publisert 03.06.2020
 • Vedtak av Hjellemarka 3, 61/229, endring av reguleringsplan
 • Frist for å klage: 26.06.2020
 • Arkivsak: 20/1414
Publisert 03.06.2020
 • Vedtak av detaljreguleringsplan for Lundestølen, del av 45/1
 • Frist for å klage: 26.06.2020
 • Arkivsak: 20/661
Publisert 28.05.2020

Sævareid Fiskeanlegg AS har søkt om ei mindre utviding av anlegg for settefisk av laks og aure på lokalitet 10141 i Sævareid. 

  

Publisert 25.05.2020

Lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter ved behandling av søknader om løyve for handel med pyroteknisk vare klasse II, III og IV er lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Publisert 08.05.2020

Bolaks AS har søkt om å få oppgradere og forflytte sitt produksjonsanlegg for matfisk i Håvikvågen.

Publisert 30.04.2020
 • Kunngjering av ny plangrense, Revsåsen sør
 • Merknadsfrist: 25.05.20
 • Arkivsak: 20/2551
Publisert 27.04.2020

Oppdrettsselskapet, Bolaks AS, har søkt Bjørnafjorden kommune om å avklare muleg lokalitet for landbasert oppdrett av postsmolt og matfisk på gnr/bnr 112/3, Samnøy.

Publisert 03.04.2020
 • Kunngjering av vedteken planendring- Haugsbråto, Solstrand
 • Frist for klage: 24.04.2020
 • Arkivsak: 20/1458
Publisert 03.04.2020
 • Utviding av planområdet - endring av detaljreguleringsplan for Borgavegen
 • Frist for å kome med merknad til oppstartsvarslinga: 08.05.2020
 • Arkivsak: 19/10175
Publisert 19.03.2020
 • Kunngjering av vedteken planendring
 • Frist for klage: 17.04.2020
 • Arkivsak: 20/1416
Til toppen