Publisert 30.04.2021
 • Offentleg ettersyn av vedtak om endring for Nordmarka felt B1
 • Merknadsfrist: 24.05.2021
 • Arkivsak: 19/10762
Publisert 30.04.2021
 • Offentleg ettersyn av vedtak om endring for Heggland
 • Merknadsfrist: 24.05.2021
 • Arkivsak: 20/2570
Publisert 30.04.2021
 • Offentleg ettersyn av vedtak om endring for Vågshaugen sørvest, 48/284
 • Merknadsfrist: 24.05.2021
 • Arkivsak: 20/2527
Publisert 26.04.2021
 • Offentleg ettersyn av detaljregulering for Røtinga - Hauge, 29/8
 • Merknadsfrist: 09.06.2021
 • Arkivsak: 20/2587
Publisert 22.04.2021
 • ​​Vedteken detaljregulering for Vågshaugen sør, 48/30 og 77 m. fl
 • Frist for å klage: 14.05.2021
 • Arkivsak: 20/1388
Publisert 20.04.2021
 • Offentleg ettersyn: Strønegylta AS, søknad om løyve til oppdrett av settefisk av Berggylt, lokalitet Selvågpollen
 • Merknadsfrist: 21.05.2021
 • Arkivsak: 21/2578
Publisert 09.04.2021

Kommunestyret gjorde 15. september 2020 vedtak om godtgjerslereglement for folkevalde i Bjørnafjorden kommune. Den nye kommunelova krev at godtgjerslereglementet blir utforma som ei forskrift.

Publisert 16.03.2021

Korleis vil vi at Bjørnafjorden kommune skal utvikle seg i framtida? Samfunnsdelen er eit viktig styringsdokument, og omhandlar både lokalsamfunnet og dei kommunale tenestene.

  Publisert 01.03.2021
  • Endring av reguleringsplan, Hamnevegen - Lientomta 
  • Merknadsfrist: 17.03.2021
  • Arkivsak: 21/716
  Publisert 26.02.2021
  • Vedteken detaljregulering for Ytre Moberg, Kuvågvegen 5
  • Frist for å klage: 19.03.2021
  • Arkivsak: 20/2541
  Til toppen