Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for:

  • profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
  • å la gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt bli utvikla innafor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
  • å legge til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren

Kven kan søke?

  • Frivillige lag og organisasjonar kan søke om støtte til kulturarrangement for eldre
  • Utøvande kunstnarar kan søke om utviklingsmidlar til prosjekt for eldre

Vilkår for søknaden

  • Kunst- og kulturfagleg innhald
  • Kunstnaren må ha eiga organisasjonsnummer

Slik søker du

Send din søknad på elektronisk søknadsskjemaSøknadsfrist er 1. mars

Rapport 

Alle som har fått tilskot til kulturelle arrangement for eldre via Den kulturelle spaserstokken må sende inn ein rapport som beskriv arrangementet som er gjennomført. Elektronisk rapport skal vere sendt innan årsskifte.  

Kontakt

Grete Byrkjeland
Til toppen