Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Bjørnafjorden kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å syta for:

  • profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
  • å la gode kunst- og kulturprosjekt for eldre bli utvikla innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
  • å tilrettelegga for eit godt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren

Kultureininga i Bjørnafjorden kommune samarbeider med pleie- og omsorgtenesta og andre fagområde om å skipe til:

  • Konsertar og framsyningar for bebuarar på Fusa bu-og behandlingsenter og Luranetunet bu- og behandlingssenter
  • Kulturprogram, som konsertar, teater og forfattarbesøk, på dagsentera i Oshaugen, Eikelandsosen og Baldersheim
  • Kulturprogram på bibliotek 
  • «Kunst og demens» - tilrettelagde omvisingar i Oseana kunst- og kultursenter
  • «Trygg i Bjørnafjorden», info- og kulturarrangement (planlagt i Oseana kunst- og kultursenter 22. september 2020)

Kven kan søka om støtte frå Den kulturelle spaserstokken?

Frivillige lag og organisasjonar kan søka om støtte til kulturarrangement for eldre

Vilkår

Utøvande kunstnarar kan søka om utviklingsmidlar til prosjekt for eldre.

Vilkår

  • Godt og relevant kunst- og kulturfagleg innhald
  • Kunstnaren må ha organisasjonsnummer

 

Slik søker du

Send din søknad på elektronisk søknadsskjemaSøknadsfrist er 1. mars kvart år.

Rapport 

Alle som har fått tilskot til kulturelle arrangement for eldre via Den kulturelle spaserstokken må senda inn ein elektronisk rapport innan årsskifte.  

Sjå  Vestland fylkeskommune sine sider om ordninga på fylkesnivå.

Kontakt

Grete Byrkjeland
Telefon: 56 57 51 38
Mobil: 948 53 607
Til toppen