Os frivilligsentral

Frivilligsentralen er ein møteplass for menneske i alle aldrar. Det sosiale felleskapet og det levande, inkluderande nærmiljøet står i fokus - anten du treng hjelp til noko eller ønskje å hjelpa andre gjennom frivillig arbeid.

Os frivilligsentral held til i Gamle kommunehuset på Kyrkjeflaten, og organiserer ei rekke ulike aktivitetar for ulike grupper, som til dømes hobbytreff, turgruppe i sentrum,  aktivitetsvenn, spisevenn mm. 

I tillegg held Frivilligsentralen opplæring for lag og organisasjonar i Friskus Bjørnafjorden, teikne/malekurs og mykje anna. Du er òg hjarteleg velkomen innom for ein kopp kaffi og ein prat.

Sjå meir på Facebook-sida til Os frivilligsentral

BUA Bjørnafjorden

15. juni 2021 opna vi nytt tilbod vegg i vegg med biblioteket i Holtbrekka 7: BUA Bjørnafjorden med gratis utlån av friluftslivutstyr. BUA er for alle i kommunen.

Ope tysdagar 17-19 for innlevering – torsdagar 17-19 for utlån.  E-post: bua.bjornafjorden@gmail.com

Til toppen