Informasjon for utøvande kunstnarar

Lenker til interesseorganisasjonar, produsentar og formidlarar av kunst og kultur i regionen vår.

Musikk

BRAK 
Kompetansesenter for alle som driv med musikk i Vestland fylke.

AKKS 
Musikkorganisasjon som arbeider for kjønnsbalanse i alle ledd av musikkbransjen. Formålet er å rekruttera, motivera og synleggjera kvinner i alle ledd av musikkbransjen i Noreg.

Komponistforeningen

Scene og dans

PROSCEN   
Produsenteining for scenekunst, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestland. Formålet er å betra vilkåra for fri scenekunst gjennom rådgiving, rettleiing og produsenttenester.

Bergen Dansesenter
Regionalt kompetansesenter for dans.

Skrivekunst

Norsk forfattersentrum
Medlemsorganisasjon for forfattarar med omlag 1400 medlemmar i heile landet. Skaper kontakt mellom forfattarar og publikum, og sikrar at forfattaren får riktig honorar. 

Visuell kunst og film

Hordaland kunstsenter (HKS)  
Sjølvstendig, regional formidlingsinstitusjon for biletkunst og kunsthandverk. Senteret blir drive i fellesskap med Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)  og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN)  Senteret ligg i Bergen og har gamle Hordaland fylke som sitt primære verkeområde.

VISP 
Produksjonseining og foreining for alle som arbeider profesjonelt innan visuell kunst i Vestlandland og Rogaland, som kunstnarar, galleristar, produsentar, kritikarar, kuratorar og teknikarar.

Res Artis 
Verdsomspennande nettverk av kunstnarbustader. Organisasjon med over 500 senter, lag og enkeltpersonar i over 70 land. 

Vestnorsk filmsenter 
Kompetansesenter for filmmiljøet på Vestlandet. Profesjonelle filmskaparar i Møre og Romsda og Vestland kan søka tilskot. 

Internasjonalt

Bergen internasjonale kunstsenter

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)

Bruk av åndsverk/opphavsrett

BONO
Biletkunst med opphavsrett i Noreg.

  • TONO 
    Forvaltar og beskyttar opphavsrettar.
     
  • KOPINOR  
    Inngår avtalar om kopiering og bruk av åndsverk.