Informasjon for utøvande kunstnarar

Lenker til interesseorganisasjonar, produsentar og formidlarar av kunst og kultur i regionen vår.

Musikk

 • BRAK 
  Kompetansesenter for alle som driv med musikk i Vestland fylke.

 • AKKS 
  Musikkorganisasjon som arbeider for kjønnsbalanse i alle ledd av musikkbransjen. Formålet er å rekruttera, motivera og synleggjera kvinner i alle ledd av musikkbransjen i Noreg.

 • Komponistforeningen

Scene og dans

 • PROSCEN   
  Produsenteining for scenekunst, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestland. Formålet er å betra vilkåra for fri scenekunst gjennom rådgiving, rettleiing og produsenttenester.

 • Bergen Dansesenter
  Regionalt kompetansesenter for dans.

Skrivekunst

 • Norsk forfattersentrum
  Medlemsorganisasjon for forfattarar med omlag 1400 medlemmar i heile landet. Skaper kontakt mellom forfattarar og publikum, og sikrar at forfattaren får riktig honorar. 

Visuell kunst og film

 • Hordaland kunstsenter (HKS)  
  Sjølvstendig, regional formidlingsinstitusjon for biletkunst og kunsthandverk. Senteret blir drive i fellesskap med Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)  og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN)  Senteret ligg i Bergen og har gamle Hordaland fylke som sitt primære verkeområde.

 • VISP 
  Produksjonseining og foreining for alle som arbeider profesjonelt innan visuell kunst i Vestlandland og Rogaland, som kunstnarar, galleristar, produsentar, kritikarar, kuratorar og teknikarar.

 • Res Artis 
  Verdsomspennande nettverk av kunstnarbustader. Organisasjon med over 500 senter, lag og enkeltpersonar i over 70 land. 

 • Vestnorsk filmsenter 
  Kompetansesenter for filmmiljøet på Vestlandet. Profesjonelle filmskaparar i Møre og Romsda og Vestland kan søka tilskot. 

Internasjonalt

Bruk av åndsverk/opphavsrett

 • BONO
  Biletkunst med opphavsrett i Noreg.

 • TONO 
  Forvaltar og beskyttar opphavsrettar.
   
 • KOPINOR  
  Inngår avtalar om kopiering og bruk av åndsverk.