Tilskot til miljøtiltak i skogbruk

Du kan søkje gjennom denne ordninga for å:

  • ivareta og videreutvikle miljøverdiar knyttet til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.
  • meirkostnader ved t.d. redusert køyring i terreng

I strategien for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) finn du ei detaljert forklaring om denne ordninga.

Her finn du søknadsskjema og meir informasjon.