Tilskot til miljøtiltak i skogbruk

Du kan søke gjennom denne ordninga for å:

  • ta i vare og videreutvikle miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminne i skog.
  • meirkostnader ved for eksempel redusert køyring i terreng

I strategien for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) finn du ei detaljert forklaring om denne ordninga.

Her finn du søknadsskjema og meir informasjon.

Kontakt

Michal Westfal
Rådgjevar
Telefon: 99086269
Mobil: 99086269