Nyhagen dagsenter

Nyhagen dagsenter er eit sosialt aktivitetstilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt/demenssjukdom. Dagsenteret ligg på Luranetunet i Os.

Kven er tilbodet for?

Nyhagen dagsenter er for personar med kognitiv svikt/demenssjukdom som bur heime.

Tilbod

  • Turgåing
  • Hagearbeid
  • Formingsaktivitetar
  • Song
  • Trim
  • Bingo
  • Avislesing

Vi samlar oss rundt bordet til hyggelege måltid med næringsrik mat. Brukarane får tilbod om frukost, middag og eit mellommåltid med frukt.

Tilbodet blir tilpassa den enkelte, og kan nyttast frå èin til fem dagar i veka.

Vi hentar brukarane og køyrer dei heim med minibuss.

Opningstider

Måndag til fredag, kl. 10-15

Slik søkjer du

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Kontakt

Nyhagen dagsenter
Gruppe 1
Telefon: 47905915
Nyhagen dagsenter
Gruppe 2
Telefon: 98234477
Astrid Irene Egge Døsen
Pensjonistavl. Dag
Mobil: 46959731