Tilskot til vegbygging i skog

Bygging av skogsveg er den største investeringa du gjer i skogen din. For å få den beste vegløysinga, er det viktig med god planlegging, både når og kor vegen skal byggast. Ta kontakt med skogansvarleg i kommunen for å få hjelp! Vegplanen må godkjennast av kommunen før det kan byggast. Kommunen handsamar også søknad om tilskot.

Her finn du skjema for å:

Søkje om tilskot til vegbygging i skog

Be om utbetaling for skogsveganlegg

Nyttige lenkjer:

Skogsvei.no - nettstad om skogsvegar - Skogkurs og LMD, Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegar Landbruksvegnormalar - Skogkurs Skogfond - Landbruksdirektoratet Skogfondkalkulator -

Skogkurs Vegkart (veglista) - Statens Vegvesen

Til toppen