Om Bjørnafjorden kulturelle spaserstokk

Føremålet med den kulturelle spaserstokken er å leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at vi kan utvikle gode kunst- og kulturprosjekt for eldre innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk.

Midlane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå.

Det blir arrangert konsertar og kulturopplevingar for Luranetunet  bu og behandlingssenter og Fusa bu og behandlingssenter.

Heiumebuande eldre kan delta på arrangement i dagsentera og i Oseana kunst- og kultursenter. Eitt av tilboda er dei tilrettelagde omvisningane «Kunst og demens» i Oseana.

På Friskus finn du oversikt over Kultureininga sine planlagde arrangement for alle aldrar.

Kontakt

Grete Byrkjeland
Rådgjevar
Telefon: 94853607
Mobil: 94853607