Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

KommuneROS

Kva uønskte hendingar kan skje i Bjørnafjorden kommune?

Beredskapsplanane våre bygger på vurderingar av risiko og sårbarheit i samfunnet vårt i dei to tidlegare kommunane Os og Fusa. Os sin overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er frå 2017, Fusa sin frå 2015.

Dei hendingane vi ser for oss kan skje i dei to gamle kommunane har vi no slått saman til KommuneROS Bjørnafjorden. 

Sjå 

Til toppen