KommuneROS

Kva uønskte hendingar kan skje i Bjørnafjorden kommune?

Beredskapsplanane våre bygger på vurderingar av risiko og sårbarheit i samfunnet vårt i dei to tidlegare kommunane Os og Fusa. Os sin overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er frå 2017, Fusa sin frå 2015.

Dei hendingane vi ser for oss kan skje i dei to gamle kommunane har vi no slått saman til KommuneROS Bjørnafjorden. 

Sjå