KommuneROS

Kva uønskte hendingar kan skje i Bjørnafjorden kommune?

 Beredskapsplanane våre bygger på vurderingar av risiko og sårbarheit (ROS) i samfunnet vårt.  Vi arbeider no med ein oppdatert heilskapleg ROS-analyse for Bjørnafjorden.  Vi har eit godt grunnlag i ROS-analysane for dei to tidlegare kommunane Os og Fusa, som vi ved kommunesamanslåinga slo saman til KommuneROS Bjørnafjorden 2020.  Sjå oversikt over uønskte hendingar vi ser for oss kan skje i Bjørnafjorden: