Fusa frivilligsentral

Fusa frivilligsentral skal skapa møte mellom menneske! Frivilligsentralen skal vera ein møteplass og brubyggjar mellom menneske i bygdene på fusasida av fjorden, frivillige organisasjonar og det offentlege. Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt og bindeledd mellom menneske som ønskjer å yta ubetalt innsats i nærmiljøet, og for personar som ønskjer å ta i mot ein slik innsats.

Fusa frivilligsentral har si eiga nettside, der du kan lesa meir om kva dei driv på med.

Til toppen