Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Fusa frivilligsentral

Fusa frivilligsentral skal skapa møte mellom menneske! Frivilligsentralen skal vera ein møteplass og brubyggjar mellom menneske i bygdene på fusasida av fjorden, frivillige organisasjonar og det offentlege. Frivilligsentralen er eit kontaktpunkt og bindeledd mellom menneske som ønskjer å yta ubetalt innsats i nærmiljøet, og for personar som ønskjer å ta i mot ein slik innsats.

Fusa frivilligsentral har si eiga nettside, der du kan lesa meir om kva dei driv på med.

Til toppen