Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Fritidstilbod for seniorar

Det skal vere godt å bli gammal i Bjørnafjorden! Vi har eit allsidig kultur- og aktivitetstilbod til seniorar i kommunen.

Klikk for stort bileteFrivillige lag og organisasjonar besøker Luranetunet, Oshaugen dagsenter og Fusa bu- og behandlingssenter gjennom heile året.

Aktivitetskoordinator for seniorar i Bjørnafjorden kommune tilrettelegg og samordnar aktivitetar og kultur for bebuarar på Luranetunet og for eldre i bygda. Arbeidet skjer tett samarbeid med kommunale einingar, Os frivilligsentral, Bjørnafjorden eldreråd og frivillige lag.

Aktivitetskoordinator har òg ansvar for Den kulturelle spaserstokken.

Til toppen