Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Kulturmidlar 2020

Kulturmidlar er tilskot til dagleg drift av eit lag eller organisasjon. Kommunen kan gi tilskot til drift innan desse områda:

 • Idrett og friluftsliv
 • Kunstnarleg utfalding
 • Barne- og ungdomsarbeid og generelt kulturarbeid

Kven kan søke?

 • Lag og organisasjonar kan søke om Kulturmidlar 
 • Kulturmidlane i Bjørnafjorden kommune skal stimulere til aktivitet innan kulturområde

Vilkår for søknaden

 • Tiltak for barn og unge opp til 25 år vert prioriterte 
 • Kommunen vil kreve rapportering og rekneskap for dei tildelte midlane
 • Vi tildeler tilskot for eitt år om gongen 
 • Laga må vera registrert i Brønnøysund Frivilligregisteret
 • Laga må vera registrert i aktivitetskalenderen Friskus  og publisere arrangementa der.
 • I informasjonsarbeid og annonsering må det gå fram at arrangement er støtta av  Bjørnafjorden kommune.

Slik søker du

Søk kulturmidlar på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars.

Kontakt

Erik Vangsnes
Mobil: 472 77 146
Til toppen