Kulturmidlar 2020

Kulturmidlar er tilskot til dagleg drift av eit lag eller organisasjon. Kommunen kan gi tilskot til drift innan desse områda:

 • Idrett og friluftsliv
 • Kunstnarleg utfalding
 • Barne- og ungdomsarbeid og generelt kulturarbeid

Kven kan søke?

 • Lag og organisasjonar kan søke om Kulturmidlar 
 • Kulturmidlane i Bjørnafjorden kommune skal stimulere til aktivitet innan kulturområde

Vilkår for søknaden

 • Tiltak for barn og unge opp til 25 år vert prioriterte, men lag og organisasjonar med andre målgrupper kan òg søke 
 • Kommunen vil kreve rapportering og rekneskap for dei tildelte midlane
 • Vi tildeler tilskot for eitt år om gongen 
 • Laga må vera registrert i Brønnøysund Frivilligregisteret
 • Laga må vera registrert i aktivitetskalenderen Friskus  og publisere arrangementa der.
 • I informasjonsarbeid og annonsering må det gå fram at arrangement er støtta av  Bjørnafjorden kommune.

Slik søker du

Søk kulturmidlar på elektronisk søknadsskjema. Utvida søknadsfrist er 19. april.

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 472 77 146
Til toppen