Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kulturmidlar 2020

Kulturmidlar er tilskot til dagleg drift av eit lag eller organisasjon. Kommunen kan gi tilskot til drift innan desse områda:

  • Idrett og friluftsliv
  • Kunstnarleg utfalding
  • Barne- og ungdomsarbeid og generelt kulturarbeid

Kven kan søke?

  • Lag og organisasjonar kan søke om Kulturmidlar 
  • Kulturmidlane i Bjørnafjorden kommune skal stimulere til aktivitet innan kulturområde

Vilkår for søknaden

  • Tiltak for barn og unge opp til 25 år vert prioriterte 
  • Kommunen vil kreve rapportering og rekneskap for dei tildelte midlane
  • Du får tilskot for eitt år om gongen 

Slik søker du

Søk kulturmidlar på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars.

Kontakt

Erik Vangsnes
Til toppen