Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Slik er isen

Bjørnafjorden brann- og redningsvesen måler isen på utvalde vatn ein til to gonger i veka i kuldeperiodar. Sjølv om isen er farbar, må du alltid vera varsam og merksam når du ferdast på han.

Resultat frå ismålinga:
 

Ingen vatn i Bjørnafjorden kommune har farbar is. 

Brann- og redningsvesenet reiser normalt ut i gruppe på 2-4 personar for å måla isen, slik at dei kan rykka ut i samla tropp dersom alarmen går medan dei held på.

Sist måling: 9. mars 2018

Desse vatna måler vi:

 • Ulvenvatnet sør (Moberg)
 • Ulvenvatnet nord (Sigurdsvika)
 • Banktjørno
 • Gåsakilen
 • Lekvenvatnet

For at vi godkjenner og skilter vatn med trygg is, må vi ha målt 90 prosent av vatnet til å ha 15 centimeter eller tjukkare is.

Vi gjer ei årleg vurdering på kva vatn som vert målt i forhold til bruken av dei ulike vatna vi har i Bjørnafjorden. 

Følg isvettreglane!

 1. Ha respekt for isen.
 2. Ikkje gå på is om du ikkje kan sømja.
 3. Hald deg på sikker is.
 4. Ver spesielt merksam på is om hausten og våren, og på is som er dekt av snø.
 5. Bruk alle sansane når du går på isen.
 6. Gå fleire saman.
 7. Ta med deg tilstrekkeleg sikringsutstyr.
 8. Om du går gjennom isen, ikkje få panikk.
 9. Om andre går gjennom isen, hald avstand.
Til toppen