Har du sjølvmordstankar?

Du er ikkje åleine om å ha det slik. Hugs at det er mange som kan og vil hjelpe deg.
Gi andre ei moglegheit til å hjelpe deg ved å fortelje korleis du har det.

Her kan du få hjelp

  • Fastlegen din: Fastlegen har ein akutthjelp-funksjon for sine pasientar i kontortida.
  • Når fastlegen ikkje er tilgjengeleg, ring legevakta på telefon 116 117. Legevakta har opent heile døgnet, alle dagar.
  • Ved akutt fare for sjølvmord, ring 113

Les også: Selvmordstanker og selvmord - Helsenorge

Døgnopne hjelpetelefonar og chattenester

Kirkens SOS:

Alarmtelefonen for barn og unge:

Mental Helse:

Sjå også: Handlingsplan for førebygging av sjølvmord (PDF, 809 kB)