Min eigedom

Her kan du sjå kart over eigedommen din, opplysningar frå matrikkelen, og oversikt over dei kommunale gebyra knytt til eigedommen. Du loggar på med ID-porten for å kome inn i løysinga. 

Når du er logga inn på "min eigedom"-sida di kan du òg sende spørsmål om kommunale gebyr.