Nødtelefonar

Nødtelefonar

Nødtelefonar
Nødtelefonar Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Nasjonal informasjonstelefon koronavirus (Fhi) 815 55 015
Psykososialt kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/miljøberedskap 915 68 590
Politiet 02800
Beredskapsvakttelefon 915 68 590
Teknisk vakt Bjørnafjorden 982 34 440 (telefontid er måndag til fredag etter arbeidstid, laurdag og søndag)