Jobb i Bjørnafjorden kommune

Vil du vere med på laget?

Sjå stillingsutlysingar og søk via rekrutteringssystemet Easycruit.

Sjå ledige stillingar i Bjørnafjorden kommune  

Vi lyser ut nokre stillingar internt. Her er det berre tilsette i Bjørnafjorden kommune som kan søke. 

Sjå interne utlysingar

Bjørnafjorden kommune er lærebedrift innan ei rekke fagfelt, og kan tilby ein spennande lære- og arbeidsplass for deg som har lyst på ei meiningsfull utdanning.

Bli lærling i Bjørnafjorden kommune

Slik søker du jobb i Bjørnafjorden kommune

Dersom du har oppretta ein brukar i EasyCruit, loggar du deg på med denne.
Har du ikkje brukar, anbefaler vi at du oppretter ein brukar for å søke på stilling. Dersom du søker utan å opprette brukar, blir ikkje opplysningane lagra til ein eventuell neste gong du søker jobb i Bjørnafjorden kommune.

Vi opplever dessverre til tider at korrespondanse frå rekrutteringssystemet (EasyCruit) går til mottakar sin søppelpost. Vi ber deg difor om å sjekke den i tillegg til innboksen din.

(Brukarnamn og passord som du brukte i det gamle rekrutteringssystemet vårt, kan ikkje lenger nyttast. Det betyr at du må legge inn personalia og CV på nytt).

Registrer deg som brukar i EasyCruit

Bjørnafjorden kommune tar ikkje imot opne søknader.

Offentleg søkarliste

Vi gjer merksam på at namn på søkarar kan bli gjort offentleg. Dersom du har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkarliste, tar vi kontakt med deg før søkarlista blir offentleg. Du finn reglane for offentleg søkarliste i § 25 i offentleglova.

Politiattest

Du treng politiattest dersom du søker stilling innan enkelte område, for eksempel barnevern, brannvern, helsepersonell, barnehage eller skule. Du treng ikkje vise fram slik attest når du søker, men før du eventuelt begynner i stillinga. 

Du søker om politiattest elektronisk via politiet sine nettsider. For å søke politiattest må du først ha stadfesting frå ny arbeidsgivar. Ein politiattest kan ikkje vere eldre enn tre månader. 

Tilsette i Bjørnafjorden kommune kan ha fortrinnsrett til utlyste stillingar

Ved helsemessige utfordringar, overtalligheit i samband med omstilling eller ved ønske om å auke deltidsstilling, kan tilsette i Bjørnafjorden kommune ha fortrinnsrett til utlyste stillingar. 

Vilkår for tilsetting

Tilsetting i Bjørnafjorden kommune skjer på dei vilkåra som går fram av gjeldande lover, regelverk, tariffavtale og lokale avtalar. Som tilsett har du offentleg tenestepensjon i Storebrand, Kommunal landspensjonskasse (KLP) eller Statens pensjonskasse (SPK). For faste stillingar er det seks månader prøvetid.

I arbeidsreglementet for Bjørnafjorden kommune (PDF, 69 kB) kan du lese meir om tilsetting, helseattest, politattest, arbeidsmiljø, etikk, arbeidstid, kviletid, overtid og fråvær frå arbeid.

Her er arbeidsgivarstrategi for Bjørnafjorden kommune. (PDF, 736 kB) Den legg føringar for korleis kommunen skal rekruttere, utvikle og bruke dei menneskelege ressursane for å nå måla, og for å sikre engasjerte og kompetente medarbeidarar.

Etiske retningslinjer for Bjørnafjorden kommune (PDF, 753 kB). Desse verdiane ligg til grunn for dei etiske retningslinjene:

  • Vi lyttar med respekt
  • Vi finn smarte løysingar
  • Vi gjer det vi seier
  • Vi er inkluderande