Send bekymringsmelding til barnevernet

VIKTIG MELDING 5. juni 2023: 
Bekymringsmeldingar til barnevernstenesta i Bjørnafjorden kommune kjem fram slik dei skal. 

Nasjonale medium melder 5. juni at ein teknisk feil har ført til at bekymringsmeldingar til barnevernet ikkje har nådd mottakar.
Bjørnafjorden kommune brukar ikkje den tekniske løysinga som er råka av feil. 
Familiens hus har 5. juni testa systemet for mottak. Alle innsende bekymringsmeldingar kjem fram slik dei skal.  


 Send elektronisk:

Send på papir i posten:
Send bekymringsmelding til oss (PDF, 182 kB) per post: Bjørnafjorden barnevernteneste, postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Telefon: