Bruk av fyrverkeri

På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentleg stad er det forbudt å avfyre fyrverkeri utan løyve frå politiet. Avfyring på nyttårsaftan mellom kl. 18.00 og 02.00 er unntatt krav om løyve. Dette følger av politivedtektene. 

Skal du avfyre fyrverki? Hugs å søke først

Forskrift om handtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 stiller krav til at ein før avfyring av fyrverkeri i tettbygd strok eller nær tørr skog eller andre brannfarlege omgivnader må innhente løyve frå brannvesenet.

Søknadsskjema for sertifiserte pyroteknikarar

Søknadsskjema for private