Rapporteringsskjema

Oversikt over rapporteringsskjema utarbeidd for Bjørnefjorden landbrukskontor.

Rapportere på konsesjonssak

Dette skjemabrukes for å rapportere til Bjørnafjorden landbrukskontor korleis du oppfølger bu- og driveplikta i Bjørnafjorden kommune, Samnanger kommune og Tysnes kommune.