Rekneskaps- og finansrapportar

Her vil du finne økonomirapportar frå drifta til Bjørnafjorden kommune.

Oversikt over finansrapportar

2022

Januar: Avkastningsrapport 2022-01 (PDF, 429 kB)
Februar: Avkastningsrapport 2022-02 (PDF, 434 kB)
Mars: Avkastningsrapport 2022 - 03 (PDF, 433 kB)
April: Avkastningsrapport 2022 - 04 (PDF, 436 kB)
Mai: Avkastningsrapport 2022 - 05 (PDF, 436 kB)

2021

Januar: Finansrapport 2021-01 (PDF, 428 kB)
Februar: Finansrapport 2021-02 (PDF, 429 kB)
Mars: Finansrapport 2021-03 (PDF, 432 kB)
April: Finansrapport 2021-04 (PDF, 435 kB)
Mai: Finansrapport 2021-05 (PDF, 435 kB)
Juni: Finansrapport 2021-06 (PDF, 429 kB)
Juli: Finansrapport 2021-07 (PDF, 430 kB)
August: Finansrapport 2021-08 (PDF, 430 kB)
September: Finansrapport 2021-09 (PDF, 426 kB)
Oktober: Finansrapport 2021-10 (PDF, 432 kB)
November: Finansrapport 2021-11 (PDF, 436 kB)
Desember: Finansrapport 2021-12 (PDF, 429 kB)

2020

Januar: Finansrapport 2020-01 (PDF, 459 kB) 
Februar: Finansrapport 2020-02 (PDF, 468 kB)
Mars: Finansrapport 2020-03 (PDF, 470 kB)
April: Finansrapport 2020-04 (PDF, 472 kB)
Mai: Finansrapport 2020-05 (PDF, 476 kB)
Juni: Finansrapport 2020-06 (PDF, 477 kB)
Juli: Finansrapport 2020-07 (PDF, 479 kB)
August: Finansrapport 2020-08 (PDF, 482 kB)
September: Finansrapport 2020-09 (PDF, 480 kB)
Oktober: Finansrapport 2020-10 (PDF, 480 kB)
November: Finansrapport 2020-11 (PDF, 488 kB)
Desember: Finansrapport 2020-12 (PDF, 435 kB)

Finansrapportar viser status for forvaltninga av kommunen sine langsiktige finansielle midlar, som plasseringar i fond. 

 

Oversikt over rekneskapsrapportar

2022

Rekneskapsrapport pr. februar 2022 (PDF, 203 kB)
Rekneskapsrapport pr. mars 2022 (PDF, 232 kB)

 

2021

Rekneskapsrapport pr. februar 2021 (PDF, 409 kB)
Rekneskapsrapport pr. mars 2021 (PDF, 121 kB)
Rekneskapsrapport pr. mai-juni 2021 (PDF, 390 kB)
Rekneskapsrapport pr september - oktober 2021 (PDF, 468 kB)

2020

Rekneskapsrapport per september - oktober 2020 (PDF, 520 kB)
Rekneskapsrapport per juni - juli 2020 (PDF, 513 kB)
Rekneskapsrapport per mai 2020 (PDF, 959 kB)
Rekneskapsrapport per mars 2020 (PDF, 691 kB)
Rekneskapsrapport per januar-februar 2020 (PDF, 121 kB)

Rekneskapsrapportar viser status for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet.

Årsrekneskapen

2021

Økonomiske oversikter 2021 (PDF, 3 MB)
Noter 2021 (PDF, 598 kB)
Økonomiske oversikter 2021 Konsolidert rekneskap (PDF, 822 kB)
Noter 2021 Konsolidert rekneskap (PDF, 160 kB)
Årsmelding - årsberetning 2021 (PDF, 6 MB)

 

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Leder
Telefon: 56575044
Mobil: 93087389
Til toppen