Rekneskaps- og finansrapportar

Her vil du finne økonomirapportar frå drifta til Bjørnafjorden kommune.

Oversikt over finansrapportar

Finansrapport 2020-01 (PDF, 459 kB)

Finansrapport 2020-02 (PDF, 468 kB)

Finansrapportar viser status for forvaltninga av kommunen sine langsiktige finansielle midlar, som plasseringar i fond. 

 

Oversikt over rekneskapsrapportar


Her vil det bli lagt ut rekneskapsrapportar for Bjørnafjorden kommune etter kvart som desse er klare. 

Rekneskapsrapportar viser status for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet.

 

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Økonomisjef
Telefon: 56 57 50 44
Mobil: 930 87 389
Til toppen