Rekneskaps- og finansrapportar

Her vil du finne økonomirapportar frå drifta til Bjørnafjorden kommune.

Oversikt over finansrapportar

2023 

Januar: Avkastningsrapport 2023-01 (PDF, 443 kB)

 

2022

Januar: Avkastningsrapport 2022-01 (PDF, 429 kB)
Februar: Avkastningsrapport 2022-02 (PDF, 434 kB)
Mars: Avkastningsrapport 2022 - 03 (PDF, 433 kB)
April: Avkastningsrapport 2022 - 04 (PDF, 436 kB)
Mai: Avkastningsrapport 2022 - 05 (PDF, 436 kB)
Juni: Avkastningsrapport 2022 - 06 (PDF, 438 kB)
Juli: Avkastningsrapport 2022 - 07 (PDF, 430 kB)
August: Avkastningsrapport 2022 - 08 (PDF, 441 kB)
September: Avkastningsrapport 2022 - 09 (PDF, 443 kB)
Oktober: Avkastningsrapport 2022 - 10 (PDF, 439 kB)
November: Avkastningsrapport 2022 - 11 (PDF, 443 kB)
Desember: Avkastningsrapport 2022 - 12 (PDF, 445 kB) 

 

2021

Januar: Finansrapport 2021-01 (PDF, 428 kB)
Februar: Finansrapport 2021-02 (PDF, 429 kB)
Mars: Finansrapport 2021-03 (PDF, 432 kB)
April: Finansrapport 2021-04 (PDF, 435 kB)
Mai: Finansrapport 2021-05 (PDF, 435 kB)
Juni: Finansrapport 2021-06 (PDF, 429 kB)
Juli: Finansrapport 2021-07 (PDF, 430 kB)
August: Finansrapport 2021-08 (PDF, 430 kB)
September: Finansrapport 2021-09 (PDF, 426 kB)
Oktober: Finansrapport 2021-10 (PDF, 432 kB)
November: Finansrapport 2021-11 (PDF, 436 kB)
Desember: Finansrapport 2021-12 (PDF, 429 kB)

2020

Januar: Finansrapport 2020-01 (PDF, 459 kB) 
Februar: Finansrapport 2020-02 (PDF, 468 kB)
Mars: Finansrapport 2020-03 (PDF, 470 kB)
April: Finansrapport 2020-04 (PDF, 472 kB)
Mai: Finansrapport 2020-05 (PDF, 476 kB)
Juni: Finansrapport 2020-06 (PDF, 477 kB)
Juli: Finansrapport 2020-07 (PDF, 479 kB)
August: Finansrapport 2020-08 (PDF, 482 kB)
September: Finansrapport 2020-09 (PDF, 480 kB)
Oktober: Finansrapport 2020-10 (PDF, 480 kB)
November: Finansrapport 2020-11 (PDF, 488 kB)
Desember: Finansrapport 2020-12 (PDF, 435 kB)

Finansrapportar viser status for forvaltninga av kommunen sine langsiktige finansielle midlar, som plasseringar i fond. 

 

Oversikt over rekneskapsrapportar

2023

Rekneskapsrapport pr. januar 2023 (PDF, 196 kB)

2022

Rekneskapsrapport pr. februar 2022 (PDF, 203 kB)
Rekneskapsrapport pr. mars 2022 (PDF, 232 kB)
Rekneskapsrapport pr. juni - juli 2022 (PDF, 180 kB)
Rekneskapsrapport pr. oktober - november 2022 (PDF, 172 kB)

 

2021

Rekneskapsrapport pr. februar 2021 (PDF, 409 kB)
Rekneskapsrapport pr. mars 2021 (PDF, 121 kB)
Rekneskapsrapport pr. mai-juni 2021 (PDF, 390 kB)
Rekneskapsrapport pr september - oktober 2021 (PDF, 468 kB)

2020

Rekneskapsrapport per september - oktober 2020 (PDF, 520 kB)
Rekneskapsrapport per juni - juli 2020 (PDF, 513 kB)
Rekneskapsrapport per mai 2020 (PDF, 959 kB)
Rekneskapsrapport per mars 2020 (PDF, 691 kB)
Rekneskapsrapport per januar-februar 2020 (PDF, 121 kB)

Rekneskapsrapportar viser status for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet. I månader med tertialrapportering er rekneskapsrapportane integrert i tertialrapporten, og ligg ikkje som eigen rapport her. 

Årsrekneskapen

2021

Økonomiske oversikter 2021 (PDF, 3 MB)
Noter 2021 (PDF, 598 kB)
Økonomiske oversikter 2021 Konsolidert rekneskap (PDF, 822 kB)
Noter 2021 Konsolidert rekneskap (PDF, 160 kB)
Årsmelding - årsberetning 2021 (PDF, 6 MB)

2022

Økonomiske oversikter 2022 Bjørnafjorden kommune - ikke revidert (PDF, 694 kB)
Økonomiske oversikter 2022 Bjørnafjorden kommune konsolidert - ikke revidert (PDF, 860 kB)

 

 

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Leder
Telefon: 56575044
Mobil: 93087389
Til toppen