Rekneskaps- og finansrapportar

Her vil du finne økonomirapportar frå drifta til Bjørnafjorden kommune.

Finansrapportar viser status for forvaltninga av kommunen sine langsiktige finansielle midlar, som plasseringar i fond. 

Rekneskapsrapportar viser status for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet. I månader med tertialrapportering (april og august) er rekneskapsrapportane integrert i tertialrapporten, og ligg ikkje som eigen rapport her. 

Oversikt over finansrapportar

2024

Januar: Porteføljerapport 01-202 (PDF, 324 kB)4
Februar: Porteføljerapport 02-2024 (PDF, 326 kB)
Mars: Porteføljerapport 03-2024 (PDF, 326 kB)

2023 

Januar: Avkastningsrapport 2023-01 (PDF, 443 kB)
Februar: Avkastningsrapport 2023-02 (PDF, 448 kB)
Mars: Avkastningsrapport 2023-03 (PDF, 388 kB)
April: Avkastningsrapport 2023-04 (PDF, 452 kB)
Mai: Avkastningsrapport 2023-05 (PDF, 461 kB)
Juni: Avkastningsrapport 2023-06 (PDF, 462 kB)
Juli: Avkastningsrapport 2023-07 (PDF, 463 kB)
August: Avkastningsrapport 2023-08 (PDF, 314 kB)
September: Avkastningsrapport 2023-09 (PDF, 316 kB)
Oktober: Avkastningsrapport 2023-10 (PDF, 318 kB)
November: Avkastningsrapport 2023-11 (PDF, 321 kB)
Desember: Avkastningsrapport 2023-12 (PDF, 321 kB)

2022

Januar: Avkastningsrapport 2022-01 (PDF, 429 kB)
Februar: Avkastningsrapport 2022-02 (PDF, 434 kB)
Mars: Avkastningsrapport 2022 - 03 (PDF, 433 kB)
April: Avkastningsrapport 2022 - 04 (PDF, 436 kB)
Mai: Avkastningsrapport 2022 - 05 (PDF, 436 kB)
Juni: Avkastningsrapport 2022 - 06 (PDF, 438 kB)
Juli: Avkastningsrapport 2022 - 07 (PDF, 430 kB)
August: Avkastningsrapport 2022 - 08 (PDF, 441 kB)
September: Avkastningsrapport 2022 - 09 (PDF, 443 kB)
Oktober: Avkastningsrapport 2022 - 10 (PDF, 439 kB)
November: Avkastningsrapport 2022 - 11 (PDF, 443 kB)
Desember: Avkastningsrapport 2022 - 12 (PDF, 445 kB) 

2021

Januar: Finansrapport 2021-01 (PDF, 428 kB)
Februar: Finansrapport 2021-02 (PDF, 429 kB)
Mars: Finansrapport 2021-03 (PDF, 432 kB)
April: Finansrapport 2021-04 (PDF, 435 kB)
Mai: Finansrapport 2021-05 (PDF, 435 kB)
Juni: Finansrapport 2021-06 (PDF, 429 kB)
Juli: Finansrapport 2021-07 (PDF, 430 kB)
August: Finansrapport 2021-08 (PDF, 430 kB)
September: Finansrapport 2021-09 (PDF, 426 kB)
Oktober: Finansrapport 2021-10 (PDF, 432 kB)
November: Finansrapport 2021-11 (PDF, 436 kB)
Desember: Finansrapport 2021-12 (PDF, 429 kB)

2020

Januar: Finansrapport 2020-01 (PDF, 459 kB) 
Februar: Finansrapport 2020-02 (PDF, 468 kB)
Mars: Finansrapport 2020-03 (PDF, 470 kB)
April: Finansrapport 2020-04 (PDF, 472 kB)
Mai: Finansrapport 2020-05 (PDF, 476 kB)
Juni: Finansrapport 2020-06 (PDF, 477 kB)
Juli: Finansrapport 2020-07 (PDF, 479 kB)
August: Finansrapport 2020-08 (PDF, 482 kB)
September: Finansrapport 2020-09 (PDF, 480 kB)
Oktober: Finansrapport 2020-10 (PDF, 480 kB)
November: Finansrapport 2020-11 (PDF, 488 kB)
Desember: Finansrapport 2020-12 (PDF, 435 kB)

Oversikt over rekneskapsrapportar

2024

Rekneskapsrapport pr 01 Januar 2024 (PDF, 116 kB)
Vedlegg til rekneskapsrapport pr 01 Januar 2024 (PDF, 30 kB)
Rekneskapsrapport pr 02 Februar 2024 (PDF, 136 kB)
Vedlegg til rekneskapsrapport pr 02 Februar 2024 (PDF, 30 kB)

2023

Rekneskapsrapport pr. januar 2023 (PDF, 196 kB)
Rekneskapsrapport pr. februar 2023 (PDF, 148 kB)
Rekneskapsrapport pr. mars 2023 (PDF, 199 kB)
Rekneskapsrapport pr. mai 2023 (PDF, 158 kB)
Rekneskapsrapport pr. juni-juli 2023 (PDF, 233 kB)
Rekneskapsrapport pr. september-oktober 2023 (PDF, 154 kB)

2022

Rekneskapsrapport pr. februar 2022 (PDF, 203 kB)
Rekneskapsrapport pr. mars 2022 (PDF, 232 kB)
Rekneskapsrapport pr. juni - juli 2022 (PDF, 180 kB)
Rekneskapsrapport pr. oktober - november 2022 (PDF, 172 kB)

2021

Rekneskapsrapport pr. februar 2021 (PDF, 409 kB)
Rekneskapsrapport pr. mars 2021 (PDF, 121 kB)
Rekneskapsrapport pr. mai-juni 2021 (PDF, 390 kB)
Rekneskapsrapport pr september - oktober 2021 (PDF, 468 kB)

2020

Rekneskapsrapport per september - oktober 2020 (PDF, 520 kB)
Rekneskapsrapport per juni - juli 2020 (PDF, 513 kB)
Rekneskapsrapport per mai 2020 (PDF, 959 kB)
Rekneskapsrapport per mars 2020 (PDF, 691 kB)
Rekneskapsrapport per januar-februar 2020 (PDF, 121 kB) 

Årsrekneskapen
 

2023

Økonomiske oversikter 2023 Bjørnafjorden kommune (PDF, 5 MB)
Økonomiske oversikter 2023 Bjørnafjorden kommune konsolidert (PDF, 896 kB)
Noter 2023 Bjørnafjorden kommune (PDF, 4 MB)
Noter 2023 Bjørnafjorden kommune konsolidert (PDF, 2 MB)


2022

Økonomiske oversikter 2022 Bjørnafjorden kommune (PDF, 694 kB)
Økonomiske oversikter 2022 Bjørnafjorden kommune konsolidert (PDF, 860 kB)
 

2021

Økonomiske oversikter 2021 (PDF, 3 MB)
Noter 2021 (PDF, 598 kB)
Økonomiske oversikter 2021 Konsolidert rekneskap (PDF, 822 kB)
Noter 2021 Konsolidert rekneskap (PDF, 160 kB)
Årsmelding - årsberetning 2021 (PDF, 6 MB)

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Leder
Telefon: 56575044
Mobil: 93087389