Rekneskap- og finansrapportar

Her vil du finne økonomirapportar frå drifta til Bjørnafjorden kommune.

Oversikt over finansrapportar
Oversikt over finansrapportar
Finansrapportar
2020

 

Klikk for stort bileteFinansrapportar viser status for forvaltninga av kommunen sine langsiktige finansielle midlar, som plasseringar i fond. 
Oversikt over rekneskapsrapportar
Oversikt over rekneskapsrapportar
Rekneskapsrapportar
2020

 

Rekneskapsrapportar viser status for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet.
Klikk for stort bileteRekneskapsrapportar viser status for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet.
Til toppen