Rekneskaps- og finansrapportar

Her vil du finne økonomirapportar frå drifta til Bjørnafjorden kommune.

Oversikt over finansrapportar

Finansrapport 2020-01 (PDF, 459 kB)

Finansrapport 2020-02 (PDF, 468 kB)

Finansrapport 2020-03 (PDF, 470 kB)

Finansrapport 2020-04 (PDF, 472 kB)

Finansrapportar viser status for forvaltninga av kommunen sine langsiktige finansielle midlar, som plasseringar i fond. 

 

Oversikt over rekneskapsrapportar

Rekneskapsrapport per mars 2020 (PDF, 691 kB)

Rekneskapsrapport per januar-februar 2020 (PDF, 121 kB)

Rekneskapsrapportar viser status for driftsrekneskapen målt opp mot budsjettet.

 

Kontakt

Ingrid Karin Kaalaas
Økonomisjef
Telefon: 56 57 50 44
Mobil: 930 87 389
Til toppen