Bufellesskap i Bjørnafjorden kommune

Kven kan få bustad i bufellesskap?

Personar som treng tilrettelagd bustad og hjelp i heimen på grunn av nedsett funksjonsevne.

Slik søkjer du om bustad i bufellesskap

Treng du hjelp til å fylle ut søknaden? Ta kontakt med oss.

Bufellesskap i Bjørnafjorden kommune
Bufellesskap/teneste Leiar/kontaktperson Telefon Besøksadresse
Bolig Moberg Bøye Martins Skeie 913 45 742/957 47 727 Kuhnlevegen 52-60, 5209 Os
Bjørnefjorden bufellesskap Anuradha Singh 948 30 846/480 15 050 Kuhnlevegen 276-282, 5209 Os
Hellemyra bufellesskap Irene Egbe 474 60 266/56581555 Brakabygda 12 A, 5640 Eikelandsosen
Idrettsvegen bufellesskap Martha Gindl 913 82 443/400 01 211 Idrettsvegen 25-27, 5210 Os
Kuhnletunet, rekke 1 Bøye Martins Skeie 481 82 648/957 47 727 Kuhnlevegen 263-267, 5209 Os
Kuhnletunet, rekke 2 Siv Elise Clausen 911 74 301 Kuhnlevegen 262-266, 5209 Os
Torsneset bufellesskap Torill Skibenes 488 93 678/56 58 42 22 Bjellandsvegen 8F, 5640 Eikelandsosen
Vestre Lurane bufellesskap Martha Gindl 916 72 067/400 01 211 Vestre Lurane 10, 5200 Os
Ambulerande miljøtenester Marianne Baldersheim 915 87 663/ 901 94 683
Fusa butenester Grethe Norheim 473 99 986

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nina Yvonne Matre
Leder
Telefon: 56575191
Mobil: 90289733
Anne Kvittingen
Leder
Telefon: 97791542
Mobil: 97791542