Leige av Os idrettshall og Fjorden arena

Prisane for lag, organisasjonar og skular blir vedtatt av Bjørnafjorden kommunestyre i desember kvart år. Dei gjeld for eitt år.

Du finn dei i

avgiftsbudsjettet for Bjørnafjorden kommune

Prisar for privatpersonar blir bestemt av Os idrettspark og Fjorden arena. Ta kontakt med dei.

Kontakt

Tom Leonsen
Leder
Telefon: 45452296
Mobil: 45452296
Til toppen