Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Fjordblikk ved Fusa bu- og behandlingssenter

Fjordblikk er eit dagsentertilbod for personar med funksjonsnedsetting og personar med demenssjukdom. Brukargruppene har tilbod på ulike dagar. Senteret er ein del av Fusa bu- og behandlingssenter på Leiro i Eikelandsosen.

Kven er tilbodet for?

Dagsenteret er for personar med funksjonsnedsetting og personar med demenssjukdom som bur heime.

Tilbod

  • Turgåing
  • Formingsaktivitetar
  • Song
  • Trim
  • Bingo
  • Avislesing

Vi samlar oss rundt bordet til hyggelege måltid med næringsrik mat. Du får tilbod om frukost, middag og eit mellommåltid med frukt.

Tilbodet blir tilpassa den enkelte.

Vi hentar deg og køyrer deg heim med minibuss.

Opningstid

Brukarar med funksjonsnedsetting: tysdag, torsdag og fredag kl. 10.00-15.00.
Brukarar med demenssjukdom: måndag, onsdag og fredag kl. 10.00-15.00.

Slik søkjer du

  • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du legge ved fullmakt
  • Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. Kryss av for dagopphald.
  • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Bjørnafjorden kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylle ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Sjå pris.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Til toppen