Flyktningtenesta i Bjørnafjorden kommune

Flyktningtenesta gir praktisk hjelp til busetting av flyktningar, og bistår med kvalifisering til arbeid og utdanning gjennom introduksjonsprogrammet. 
Vi samarbeider tett med helseteneste for flyktningar, vaksenopplæringa, NAV og andre einingar og tenester i kommunen. 

Vi brukar tolk når det er behov for det og har teieplikt. 
 

Artikkelliste

Kontakt

Flyktningtenesta vakttelefon (måndag-fredag, 9-14)
Telefon: 45737165
Besøksadresse Os: Øyro 29, 3. etasje
Ope måndag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-15. Drop-in for flyktningar utan programrådgivar: Onsdagar, kl. 12-14.
Besøksadresse Eikelandsosen: Fjord'n senter 2
Ope torsdagar kl. 10-14
Marita Hjelle
Leder
Telefon: 98435940
Mobil: 98435940