Her finn du tappepunkt for vatn

Bjørnafjorden kommune har fem tappepunkt for større vassuttak. Desse tappepunkta skal gjere det enkelt og sikkert å ta ut vatn frå leidningsnettet.

Her finn du vasspostane:

  • Gåsakilen pumpestasjon ved Storestraumen.
  • Ådnadalen pumpestasjon, ved Ulvenvegen 340.
  • Vallebrua pumpestasjon/Hegglandsdalen.
  • Halhjem ferjekai pumpestasjon.
  • Torsneset pumpestasjon, ved bubilparkeringa i Eikelandsosen

På vasspostane er det vanleg nor-kopling, men dei skal òg vere utstyrt med eit lokk som gir moglegheit for fylling med gardena-kopling.

Vi tillet vanligvis ikkje uttak frå brannhydrantar. Hydrantane har spesiallås, slik at dei berre er tilgjengelege for brannvesenet og teknisk personell i kommunen.