Handball

Heia Gull-laget!

Gull-laget spelar handball i serie og på landsturneringar. Ope for begge kjønn.
Trening i Oshallen kvar måndag kl. 18-19, frå skulestart om hausten til april.

For meir informasjon, ta kontakt med Grethe Søviknes på telefon 901 78 048 eller e-post