Handball

Heia Gull-laget!

Gull-laget spelar handball i serie og på landsturneringar. Ope for begge kjønn.
Trening i Oshallen, bane 2, kvar måndag kl. 18.30-19.30, frå skulestart om hausten til april.

Linda Lyssand, hovedtrenar, telefon 40478525
Nora Oseth Lyssand, trenar

Christian Bugge, Os Turn, kontaktperson for laget, telefon 92260175