Fritidsklubben i Eikelandsosen

Fritidsklubben i Fjorden arena i Eikelandsosen er eit tilbod for menneske med utviklingshemming. Det er klubbkveld kvar onsdag klokka 18.00 - 20.00.

Kven er fritidsklubben for?

Klubben er tilrettelagt for menneske med utviklingshemming. Brukarane kjem frå Samnanger og Fusa-sida i Bjørnafjorden kommune. Alderen er frå vidaregåande og oppover.

Klubben har for tida tilpassa aktivitetar etter nasjonale og kommunale retningslinjer under pågåande pandemi. Og sidan brukarane er i risikogruppa prøver vi å tenke nytt for å nå ut med aktivitetar til dei.

Fritidsleiar sender ut informasjon om klubbaktivitetar på e-post og i Friskus til alle aktuelle.

Kva skjer på klubben?

Aktivitetane framover vil  for det meste vere digitalt og er tilrettelagt kvar brukar i tett samarbeid med involverte.
Vi vil bruke Friskus til informasjon og for påmelding til aktivitetane.

Kva kostar det?

Sidan klubblokala i Fjorden arena i periodar har vore heilt stengd, har vi hatt digital kontakt og levert aktivitetsutstyr heim på døra til brukarane. Det har vore eit gratis tilbod då vi har måtte prøvd ut nye idear, og ikkje alle har kunne nytta seg av dette.

Dei aktivitetane der deltakar får utlevert materiell eller vi får kostnader til underhaldar og liknande, vil leiar sende faktura som tidlegare.

Har nokon forslag til aktivitet tar vi gjerne imot tips!

Ønsker gode dagar for alle brukarane av klubben og gleder oss til å kunne møtast igjen.

Kontakt

Agnes Smørholm
Lærer
Mobil: 91595806
Til toppen