Fritidsklubben i Eikelandsosen

Fritidsklubben i Fjorden arena i Eikelandsosen er eit tilbod for menneske med utviklingshemming. Det er klubbkveld kvar onsdag klokka 18.00 - 20.00.

Kven er fritidsklubben for?

Klubben er tilrettelagt for menneske med utviklingshemming. Brukarane kjem frå Fusa-sida i Bjørnafjorden kommune og frå Samnanger. Alderen er frå vidaregåande og oppover.

Fritidsleiar sender ut informasjon om klubbaktivitetar på e-post og i Friskus til alle aktuelle.

Kva skjer på klubben?

Vi vil bruke Friskus til informasjon og for påmelding til aktivitetane.

Kva kostar det?

Dei aktivitetane der deltakar får utlevert materiell eller vi får kostnader til underhaldar og liknande, vil leiar sende faktura som tidlegare.

Har nokon forslag til aktivitet tar vi gjerne imot tips!

Kontakt

Agnes Smørholm
Lærer
Mobil: 91595806