Gode råd og nyttig informasjon om barnet ditt og deg

Det kan vere vanskeleg å orientere seg i jungelen av råd til småbarnsforeldre. Her finn du lenker til informasjon som vi som jobbar på helsestasjonane synest er rett, god og nyttig.

Amming, ernæring og kosthald

Amming

Korleis du ammar barnet ditt - nokre råd den første tida (Helsedirektoratet)

Bryst er best (Film frå Nasjonal kompetansetjeneste for amming)

Såre brystknoppar? Film om korleis du kan hjelpe barnet å få godt sugetak. (Engelsk)

Ernæring og kosthald

Mat og måltider for spedbarn
Informasjon på norsk, engelsk, arabisk (Midtausten og Nord-Afrika), dari, (Afghanistan) farsi (Iran, Tadsjikistan og Afghanistan), pashto (Afghanistan), polsk, russisk, somali, tagalog (Filippinane), thai, tigrinja (Eritrea og Etiopia), tyrkisk, urdu (India og Pakistan) og vietnamesisk (Helsedirektoratet)

Vitamin D-dråpar
Informasjon på norsk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu. (Helsedirektoratet)

Helsedirektoratet sine kostråd

 

Det nyfødde barnet sine signal og behov
Det premature barnet

Det premature barnet. Når utskrivinga nærmar seg. Ei informasjonsbrosjyre til foreldre med for tidleg fødde barn. (Norsk Sykepleierforbund)

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Denne vesle boka med smarte tips er ein del av Stine Sofie Foreldrepakke - eit informasjonsprogram som skal støtte deg i foreldrerolla. Dei 10 smarte tipsa skal hjelpe deg å handtere krevjande situasjonar, og hindre hendingar som kan bli utrygge og farlege for barnet. (Stine Sofie Stiftelsen) 

Samspelet mellom deg og barnet ditt

Din fantastiske baby (Film frå Stine Sofies Stiftelse)

Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Stine Sofies Stiftelse)

I trygge hender  Sunn oppvekst for optimal hjerneutvikling dei første leveåra. (Film frå Landsgruppen av helsesøstre)

Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid

Av og til. Nettside om alkoholbruk og samvær med barn

Små barn og skjermbruk (Medietilsynet)

Gode råd om foreldre sin mobilbruk og samspel med barn

Sinnemeistring for foreldre Informasjon på fleire språk. (littsint.no)

Tannhelse
Pass og puss (PDF, 272 kB) (Brosjyre frå Norsk Tannvern)
Film om tannpuss (Happyteeth.no)
Vaksinasjon

Vaksinar i småbarnsalder. Om sjukdomane barnet ditt blir vaksinert mot.
Informasjon på norsk, engelsk, arabisk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk og urdu (Folkehelseinstituttet)

Informasjon til foreldre om barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet) 

Read in English: Childhood Immunisation Programme. Information about vaccination of children from birth to 16 years. (Norwegian Institute of Public Health)

Søvn

Søvnproblem hos sped- og småbarn (Film frå Norsk Psykologforening)

Babyar og søvn. Når og korleis utviklar barnet døgnrytme? Korleis kan vi som foreldre hjelpe barnet til gode søvnvanar? (Bufdir.no)

Gode råd om barn og søvn (Farmasøytisk institutt, UiO)

Førebygg ulykker i heimen

Når barnet skadar seg (Helsedirektoratet)

Trygt sovemiljø for spedbarn Informasjon på norsk og engelsk (lub.no)

Forgiftning: Hvis ulykken er ute. Informasjon om kva du gjer i tilfelle forgiftning (Folkehelseinstituttet)

Sikring av barn i bil (Trygg Trafikk)

Reiseråd for barn

Reiseråd for barn (Folkehelseinstituttet)

Barn og sol (Farmasøytisk institutt, UiO)

Når barnet er sjukt

Når barnet er sjukt - informasjon om vanlege sjukdomar og plager

Informasjon frå Folkehelseinstituttet og Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo:

Bleieutslett

Feber: Gode råd når barnet har feber 

Feber: Når er det nødvendig med antibiotika?

Forstopping

Hoste

Kolikk

Omgangssjuke

Puss i auget

Småmark

Tett nase

Tørr hud

Utslett

Øyrebetennelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen