Baksio

Baksio er eit lågterskeltilbod til menneske som er rusavhengige.
Dette er tenester du ikkje treng å søkje om. Du er velkomen til å berre møte opp 

Kontaktinformasjon

Vi held til i fellesstova på Vartun oppfølgingsteneste.
Besøksadresse:  Industrivegen 8
Telefon: 916 72 073

Kva kan vi tilby?

  • Samtalar
  • Eit varmt måltid
  • Sosialt samvere i trygge omgjevnader
  • Reint brukarutstyr

 

Kontakt

Vartun oppfølgingsteneste
Telefon: 48015786