Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Baksio

Baksio er eit lågterskeltilbod til menneske som er rusavhengige.
Dette er tenester du ikkje treng å søkje om. Du er velkomen til å berre møte opp 

Kontaktinformasjon

Vi held til i fellesstova på Vartun oppfølgingsteneste.
Besøksadresse:  Industrivegen 8
Telefon: 916 72 073

Kva kan vi tilby?

  • Samtalar
  • Eit varmt måltid
  • Sosialt samvere i trygge omgjevnader
  • Reint brukarutstyr

 

Kontakt

Vartun oppfølgingsteneste
Telefon: 916 72 073
Til toppen