Vaksine mot apekoppar til personar i risikogruppa

Er du i risikogruppa for apekoppar? Bestill vaksine på smittevernkontoret i Bergen. Towfiqu Barbhuiya/Unsplash

Førebyggande vaksinasjon mot apekoppar er no tilgjengeleg for fleire personar.
 

Prioriteringsgruppe 2 er menn og transpersonar som har sex med menn og som har risikoatferd og som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 månader.

Om apekoppar og vaksine

Apekoppar smittar mellom menneske via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dropar. Seksuell kontakt
er vanlegaste smittemåte i utbrotet som starta i 2022. Så langt er det i hovudsak menn som har sex med menn som er ramma.
Det er avgrensa tilgang på vaksine internasjonalt. Vaksinetilbodet blir gitt til dei med størst risiko for smitte.

Prioriteringsgrupper for vaksine

Vaksinasjon av prioriteringsgruppe 1 starta i oktober 2022, og har foregått i regi av spesialisthelsetenesta.
Helsemyndigheitene har no mottatt fleire vaksinedosar, og kan derfor gå vidare med å tilby vaksine til prioriteringsgruppe 2.
Du kan lese meir om apekoppar, prioriteringsgrupper og vaksinen på helsenorge.no

Er du i risikogruppa? Slik får du vaksine

Smittevernkontoret i Bergen kommune tilbyr vaksine mot apekoppar òg til innbyggarar i nabokommunane. Første vaksinasjonsdag er 16. mars. Du må bestille time på førehand.

Les meir om korleis du bestiller time og annan viktig informasjon på Bergen kommune sine nettsider

Har du mistanke om at du kan vere smitta av apekoppar? Ring legen din.

Til toppen