Ta koronavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler ikkje lenger grunnvaksinering mot koronasjukdom til personar 18-64 år utan underliggande risikofaktorar.

Personar i risikogrupper blir framleis anbefalt grunnvaksinering - og i tillegg ei ny oppfriskingsdose før vintersesongen 2023-2024.

Dei fleste fastlegar tilbyr koronavaksine. Alle over 12 år kan òg ta koronavaksine ved eitt av apoteka som tilbyr dette. 

Slik kan du få koronavaksine

Bestill vaksine hos fastlegen din

Ta kontakt med legekontoret på vanleg måte for å bestille time til vaksinasjon. Dei fleste legekontor i Bjørnafjorden kommune tilbyr koronavaksine. 

Dersom du ikkje kan få hos fastlegen din, kan du ta kontakt med Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor for koronavaksine, eller bestille på apotek.

 

Bestill vaksine på apotek

Bjørnafjorden kommune har avtale om koronavaksinasjon med tre apotek i kommunen. Ved apoteka kan du velje mellom fleire dagar og tidspunkt. Du kan bestille på nett eller telefon.
Alle personar over 12 år kan få vaksine på apoteka, med unntak av dei som skal ha ein femte dose på grunn av alvorleg sjukdom. For femte vaksinedose, kontakt fastlegen eller eitt av dei kommunale legekontora: Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor.

NB! Dersom barnet ikkje har eigen bank-ID til å gjennomføre timebestilling på nett, må føresette ringe det aktuelle apoteket for å bestille time.

Bjørnafjorden kommune sender ikkje innkalling til vaksinering. Du må sjølv bestille time.
Koronavaksine er gratis.

Desse gruppene er framleis anbefalt grunnvaksinering:

  • 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar
  • 18–64 år som tilhøyrer ei risikogruppe
  • 12–17 år med alvorleg grunnsjukdom
  • 5–11 år med alvorleg grunnsjukdom etter individuell vurdering
  • Gravide

Dersom du tilhøyrer ei av gruppene over, anbefaler FHI deg i tillegg å ta ein ny oppfriskningsdose før vintersesongen 2023-2024.

Les meir om vaksineanbefalingar og risikogrupper på fhi.no 

Har du spørsmål om koronavaksine?

Svar på dei fleste koronaspørsmål finn du på helsenorge.no/koronavirus

Les meir om koronavaksine på Folkehelseinstituttet sine nettsider