Er du pårørande til nokon med demens? Meld deg på pårørandeskulen

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom eller mistanke om demens/kognitiv svikt. Personen med demens kan bu i eigen heim eller på institusjon. 
Gjennom fagleg påfyll og plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens, møter andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Program for pårørandeskulen 2024:

Onsdag 20. mars kl. 17-20 i Osbadet, 2. etasje på Kuventræ

Torsdag 21. mars, kl. 17-20 i Fjorden Arena, 2. etasje 
(NB! Same tema begge dagane, kryss av for anten Osbadet eller Fjorden Arena når du melder deg på).

Tema: Pårørandestøtte - kommunen sitt tilbod til personar med demens og deira pårørande. «Veiviser demens - systematisk oppfølging». 

Fredag 22. mars, kl. 9-15: Osbadet, 2. etasje på Kuventræ

Tema: Framtidsfullmakt, ved Statsforvaltaren i Vestland. Velferdsteknologi, ved Velferdsteknologiteamet i Bjørnafjorden kommune. Demenssjukdomar, ved kommuneoverlege og fastlege Hjørdis Barman.

Mange som er pårørande til ein person med demens, ønskjer informasjon, opplæring og støtte. Det er målet for Pårørandeskulen å gi nettopp dette. Illustrasjonsfoto: Jack Finnigan/Unsplash

Arrangør

Demensomsorga i Bjørnafjorden kommune, i samarbeid med Bjørnafjorden demensforening.

Pris 

Pris kr 300,- 
Det blir servert lunsj på dagsamlinga 22. mars. Lett servering på kveldssamlingane 20. og 21. mars. Meld frå om eventuell matallergi. Dersom du berre kan delta på kveldssamling, er prisen kr 150,-

Betal til kontonummer: 3530.33.14537 innan 14. mars 2024.  

Slik melder du deg på

Kryss av for kveldssamling anten på Osbadet eller i Fjorden Arena.
Meld deg på

Du kan òg kontakte Bjørnafjorden demensforeining på telefon 915 72 333
Vel møtt!

Målet for pårørandeskulen er å:

  • gi pårørande auka kunnskap om demenssjudommar og innsikt i metodar for kommunikasjon og samhandling med personar med demens.
  • bidra til at pårørande får betre kjennskap til rettar, lovar og korleis gå fram for å få kontakt med hjelpeapparatet.
  • tilby støtte gjennom å møte andre pårørande som er i same situasjon.

På pårørandeskulen skal vi kunne vere opne i trygge omgivnader. Fortrulege opplysningar som kjem fram, skal bli mellom oss.

Kontakt

Sølvi Bjørnevoll Fagertveit
Demenskoordinator
Mobil: 97477031