Er du pårørande til nokon med demens? Meld deg på pårørandeskulen

Kelly Sikkema/Unsplash Velkommen til pårørandeskule i Bjørnafjorden kommune i haust.

Kva er pårørandeskulen?

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom. Personen med demens kan bu i eigen heim eller på institusjon. Gjennom fagleg påfyll, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens, og innsikt i kva følgjer sjukdomen kan gi for personen med demens, deg som pårørande og øvrig familie. Du møter andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Målet for pårørandeskulen er å:

 • gi pårørande auka kunnskap om demenssjudommar og innsikt i metodar for kommunikasjon og samhandling med personar med demens.
 • bidra til at pårørande får betre kjennskap til rettar, lovar og korleis gå fram for å få kontakt med hjelpeapparatet.
 • tilby støtte gjennom å møte andre pårørande som er i same situasjon.

På pårørandeskulen skal vi kunne vere opne i trygge omgjevnader. Fortrulege opplysningar som kjem fram, skal bli mellom deltakarane

Program 2022

Vi møtest til èi dagsamling og to kveldssamlingar.

Stadar:
10. og 11. oktober i Osbadet, 2. etasje på Kuventræ. Sjå kart 
12. oktober i Vargasalen, Oseana kunst- og kultursenter. Sjå kart

Måndag 10. oktober, kl. 17.30-20.30. Osbadet, 2. etasje på Kuventræ

Tema: Pårørandestøtte. Kommunen sitt tilbod til personar med demens. 

 • Presentasjon av Bjørnafjorden demensforeining
 • Aktivitets- og besøksvenner
 • Demensvennleg samfunn
 • Kunst og demens

 

Tysdag 11. oktober, kl. 17.30-20.30. Osbadet, 2. etasje på Kuventræ
Tema: Framtidsfullmakt, verjemål og rettigheiter, ved demensomsorga i Bjørnafjorden kommune

Onsdag 12. oktober, kl. 9-15. Vargasalen, Oseana kunst- og kultursenter
Tema: Demens - kva kan vi gjere? ved Audun Myskja.

Audun Myskja er overlege og spesialist i allmennmedisin.Audun Myskja er overlege og spesialist i allmennmedisin med doktorgrad i musikk for eldre med demens og andre sjukdommar. Myskja har i mange år jobba for å få musikk, sang og bevegelse integrert i helsevesenet, og med korleis du og dine kan bygge helse i et langtidsperspektiv.

Lær meir om:

 • Kva er demens?
 • Kva kan helsevesenet gjere?
 • Kva kan dei nærmaste gjere?
 • Sang, musikk og dans – støtte i demensomsorg
 • Hindre funksjonstap - eit grunnkurs
 • Ta vare på deg sjølv – hjelp til tilsette og pårørande
 • Eit samfunn for alle: Skape demensvennlege miljø
 • Å førebygge demens: Ny viten for alle

Velkommen til foredrag, dialog, refleksjon og enkel servering.

Arrangør

Demenskoordinator og ressursperson i Bjørnafjorden kommune, i samarbeid med Bjørnafjorden demensforening.

Pris

Kursavgift kr 400,- inkludert lunsj og frukt per deltakar/familie. Betal til kontonummer: 3530.33.14537.

Slik melder du deg på

Påmeldingsfrist 5. oktober 2022.
Send påmelding

Du kan òg kontakte Bjørnafjorden demensforeining på telefon 915 72 333
Vel møtt!

Kontakt

Sølvi Bjørnevoll Fagertveit
Fagleder
Mobil: 97477031